Door Europese Natura 2000 kregen verschillende gebieden de status van Speciale Beschermingszones.
In onderstaand filmpje wordt dit uitgelegd.
Dit is Europees beleid, overlegd met alle actoren en bevestigd door de Vlaamse Regering.

Deze Speciale BeschermingsZones hebben impact op uw bedrijfstoekomst.

Ondernemingen met N-emissie in de vorm van NH4 of NOx houden best rekening met deze regeling.

Voor u als ondernemer start met uw onderneming of verder investeert,
kijkt u best welke SBZ en zoekgebieden er in uw bedrijfslocatie zijn vastgelegd.
U kan dit opzoeken via onderstaande link.

Link naar Geopunt met de Speciale BeschermingsZones in je buurt.

let op:

  • Het duurt tot 30 seconden voor deze zones op scherm komen.
    Je kan je bedrijfsadres intikken op de bovenbalk.
  • Zodra Geopunt het juiste voorstel van adres doet, klik je best op dit voorstel.
  • Je kan inzoomen op de kaart door met het muiswieltje te scrollen.
  • Je kan met Tools (onderaan rechts) de afstand meten tussen je bedrijfsemissiepunt en de SBZ.