Als je wilt goud delven, dan doe je aan water management.

Je kan best eens tijd maken om het waterverbruik van je bedrijf te analyseren.
De tijd die je hieraan besteedt, is snel terugverdiend.

 1. Hoeveel water verbruik je op het bedrijf?
  Welke zijn de grootste verbruikers?
 2. Welk soort water verbruik je?
  • Stadwater
  • Hemelwater
  • Grondwater
 1. Kan je water opsparen / bufferen ?

Hoeveel kan je sparen in verbruik en herverdeling van de bronnen?
Wie kan je daarbij helpen?
Wat is er dan nog nodig om dit idee in een project te zetten.

Wat je uitstelt geraakt vergeten.

3 tools, die je kunnen inspireren:

www.aquafin.be 
toont je waar je gezuiverd afvalwater kan afhalen.
Via het formulier kan je een aanvraag indienen.

www.waterradar.be
Kijk even naar de toelichting over de werking. 
Deze tool toont je alle bedrijven in de buurt, die je (afval)water aanbieden voor afhaling.

www.werfwater.be
toont je alle aanbieders van bemalingswater.
Contact

Denk goed na voor je een gebouw met opslag sloopt. 

Heb je er al eens over nagedacht hoeveel hemelwater je kan opslaan in bestaande kelders, die je anders niet nodig hebt?