Jaarlijks zijn er honderden bedrijven die een NER-boete oplopen.
Volgens laatste Mestbankrapport ging het over 741 bedrijfsleiders in één jaar.

Nu de NERS worden afgeroomd, is de kans op fouten nog groter.
Daarom kijkt u best in Mestbankloket hoeveel NERS u nog over hebt.

Mogelijk moet u uw veestapel al per direct verminderen.
De toegekende NERS gelden immers met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2024)!
De nieuwe beschikbare NERS zal vinden op je Mestbankloket (hopelijk eind juni/begin juli), ten laatste 1 september.

Iedereen krijgt melding van zijn nieuw hoeveelheid beschikbare NERS (ook die bedrijven, die geen annulering van NERS) ondergaan.

Hoe langer u wacht om te berekenen hoeveel u moet inkrimpen, hoe meer vee u moet afzetten om binnen de overgebleven NERS te blijven.

Onderstaande rekentool geeft u een indicatie.

Hoe gebruiken?

  • Vul je nieuw beschikbaar  NER-quotum in.
  • Eerste gele kolom: de gemiddelde dieraantallen vanaf 1 januari tot vandaag. (Sanitel en dierregisters)
    • Kolom rechts : berekent de NER op jaarbasis
    • Volgende kolom: berekent de NER vanaf 1 janauri tot nu toe
  • Tweede kolom: de gemiddelde dieraantallen vanaf vandaag tot 31 december.
    • Meest rechtse kolom: berekent de NER met de nieuwe veebezetting tot eind van het jaar

Belangrijk: 
Bedrijvend die in 2023 en 2024 groeiden binnen hun NER-quotum en vergunning, zullen wellicht bezwaar moeten indienen.
De Mestbank krijgt decretaal 6 maanden tijd om te beslissen. En tot dan blijven de slapende NERS geschorst.
Om een boete te vermijden, kan je met onderstaande tool berekenen hoeveel koeien (bijvoorbeeld) moeten opgeruimd worden.