Begrip van een toehoorder.

  • In staat voor sympathie op te brengen?
  • In staat voor empathie op te brengen?
    • Soorten empathie
    • Voordelen en nadelen/gevaren voor de empathisch leider?
  • Wat is een psychopaat of sociopaat?
    • Verschil tussen psychopaat en sociopaat
  • Waarom krijgt een psychopaat of sociopaat meer impact of autoriteit?