Zonder externe financiering investeringen doen of een bedrijf starten. Of geld organiseren door je zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Dat is bootstrapping.
Een soort ‘roeien met de riemen die je hebt’. De term komt van het Engelse woord ‘bootstrap’, het leren lusje aan een laars zodat je ‘m makkelijker kunt aantrekken.

Bootstrapping kent 2 kanten.
Het is een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare bronnen. Dit is relevant als je een onderneming start. Denk bijvoorbeeld aan ondernemen vanuit je eigen huis, inkomen uit loondienst en spaargeld gebruiken voor de start en je familie en vrienden onbetaald laten helpen in je onderneming.
Bootstrapping is ook een verzameling van methodes om kosten te besparen. Dit is vooral relevant als je hoge kosten maakt of weinig financiële ruimte hebt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsruimte delen met andere ondernemers. Of bedrijfsmiddelen zoals machines, auto’s en gereedschap lenen of huren in plaats van kopen. En als je koopt, dan tweedehands en niet nieuw.

Voordelen van bootstrapping

Bootstrapping heeft een aantal voordelen:

  • Bootstrapping voorkomt hoge schulden voor jou als (jonge) onderneming en beperkt jouw rentekosten.
  • Bootstrapping zorgt ervoor dat je zeggenschap houdt over je onderneming en aandelen.
  • Bootstrapping kan jouw ondernemerscompetenties stimuleren omdat je strategische relaties aangaat en omdat je ervaring krijgt met nieuwe kanten van ondernemerschap.
  • Bootstrapping kan jouw kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je onderneming ontwikkelt.

Nadelen van bootstrapping

Aan bootstrapping kleven ook risico’s. Zo heeft de duur van bootstrapping gevolgen voor de levensverwachting van je onderneming. Hoe langer je bootstrappingsmethoden toepast om jouw onderneming te financieren, hoe kleiner de overlevingskansen worden. Dit heeft een aantal redenen.

  • Langdurige bootstrapping zorgt ervoor dat je onderneming geen grote investeringen kan doen waardoor je niet of niet op tijd reageert op de kansen die zich voordoen.
  • Langdurige bootstrapping maakt het lastiger om weerbaar te zijn in tegenspoed of in onvoorziene omstandigheden. Dat komt omdat je veel bootstrappingsmiddelen maar een paar keer of tot een bepaalde tijd in kunt zetten.
  • Je moet met je onderneming soms snelheid kunnen maken. Bijvoorbeeld om een kans te pakken of bedreiging te verhelpen. Dit bereik je alleen met investeringen of verhoging van de kosten. Bijvoorbeeld voor inzet van personeel.

Bron