Doel:

 • Wat een boer moet kennen om licence to produce te behouden, geraakt niet meer in één hoofd.
  • apps, die ze één keer per jaar moeten gebruiken, kennen ze niet.
  • ondersteuning is amper te vinden.
   • 50% > 57 jaar gestart voor het ambacht, het vak, de stiel.
   • Jongeren gaan er gewoon van uit dat ze dit gaan uitbesteden aan BB DLV
 • Aanbod: Transitiemanagement in praktijk. 

Hieronder: de administratiedruk in Vlaanderen. (nog niet volledig)

Gecombineerde opgave 2023 Nederland

Stress

 • Inloggen als allochtoon is moeilijk: E-herkenning (abonnement) sms komt niet altijd door
 • Regelmatig overbezet.
 • Afspraak met RVO moeten maken voor uitleg.
 • Percelen intekenen een groot avontuur: iedere keer als je inlogt nieuwe alarmen.
  • van 15 percelen over 50 ha, naar 40 percelen
  • perceel aangiftes: fout marge 1 m2
  • geen idee hoe ik Belgisch perceel van 1 ha moet aangegeven krijgen in Nederland of Vlaanderen?
   • noch voor premies, noch voor mest (illegaal bemesten? )
   • perceel aangeboden voor beheersvergoeding VLM: geen interesse.
 • Kleine landschapselementen: niemand kan nog uitleggen wat telt voor brons, zilver of goud (struweel of bomen)
 • Niet-natuur : wat moet nu aangegeven worden? hoeve zelf, boerderijcamping, groenscherm rond camping.
 • Dieren: per UBNnummer moet kloppen per dier (wel eerst gaan zoeken in een ander bestand hoeveel dieren er exact waren)
 • Nog steeds niet bekend wat we moeten/mogen in die bufferstroken.
  • Bloemen stroken inzaaien zonder grondbewerking?
 • ZLTO en ABAB : uurprijs is bekend , maar inhoudelijke steun nog niet.
  • ZLTO zegt dat
   • sloten die we verloren door ruilverkaveling, wel mogen aangegeven worden.
   • bomen op dijk wel mogen aangegeven worden.
   • bomen langs de kreek?
  • Boerderij.nl Webinar : bijna geen enkele landbouwer doet het nog zelf.
 • Niemand te vinden, die de volledige administratie van het bedrijf kan overnemen.
  • Wel veel deelspecialisten (149 euro per uur, zonder tijdsregistratie)

Algemeen advies: ga nooit kijken naar wat de Nederlanders beter doen.
Ze leggen het altijd beter uit, maar inhoudelijk is Vlaanderen altijd beter.

‘Hollanders verkopen water voor champagne’
‘Vlamingen drinken zelf hun pinten.’

Bedenkingen:

 • Fevia is niet geïnteresseerd in biodiversiteit, landbouwpraktijken, korte keten, dierwelzijn, transportproblemen.
  zie https://www.fevia.be/nl/onze-duurzaamheidsaanpak 

  • Waarom eist dan Europa dat onze producenten aan al die voorwaarden voldoen, als de grootste afnemer dit toch niet waardeert?
  • Maatschappelijk draagvlak dat ge’propageerd’ wordt, toont zich  niet in de markt.
   • Sterke daling van biobedrijven in Vlaanderen.
   • Angst dat er beschermde natuur gevonden wordt in buurt van bedrijf, doet mensen rara dingen doen.