Het innerlijk kompas opnieuw instellen.

Het weten wanneer te volharden en wanneer op te geven, is een kernvaardigheid in het leven.

Je oude doel loslaten is zinloos zonder een nieuw doel waarmee je je kan verbinden.

Het nieuwe doel zorgt immers voor nieuwe motivatie en nieuw gedrag.
Je verliest geen energie meer, want je energie zorgt voor betere haalbare resultaten.

Wat moet je weten om van het pad af te gaan?

 • Intrinsieke doelen met intrinsieke motivatie hebben meer effect op je welzijn en voldoening dan extrinsieke doelen.
 • Extrinsieke doelen zijn ofwel van buitenaf opgelegd ofwel afhankelijk van externe waardering zoals respect, eer, social proof.
 • ! Actiegerichte doelen met inherente positieve kenmerken geven meer deugd dan negatieve doelen zoals het vermijden van slechte resultaten.

Zingeving voor jezelf en coherentie met het (eventueel nieuwe) kader kunnen de nieuwe richting versterken. Deze zingeving en coherentie hangt af van je eigen definitie van je rol en plaats in het sociaal kader.

Veerkracht en de definitie van je eigen ‘Ik’.

Beschrijf jezelf en kijk hoeveel complex die beschrijving is.

Hoe complexer ons zelfbeeld, hoe groter de buffer om negatieve invloeden en emotionele bijwerkingen van verandering op te vangen.

‘Don’t Putt All Your Eggs in One Cognitive Basket’
as a Cognitive Buffer Against Stress-Related Illness and Depression’.

Je Mindset bepaalt hoe je een doel succesvol kan realiseren

 • Hoe moeten we doelen vaststellen?
 • Hoe moeten we die doelen ook realiseren?

Het nastreven van doelen bestaat uit 4 verbonden stadia.

 1. Pre-beslissingsstadium:
  Afweging van wensen en behoeften tov haalbaarheid en wenselijkheid.
 2. Pre-handelingsstadium:
  Nadenken welke stappen moeten gezet worden: wanneer, hoe, waar, …..
 3. Handelingsstadium:
  De mogelijkheden om doel te bereiken , nu ook effectief gebruiken.
 4. Post-handelingsstadium:
  Evaluatie van haalbaarheid en wenselijkheid tov inspanningen, doel halen, loslaten of nieuw doel stellen.

Het voordeel van plannen na de intentieverklaring.

Als je van de afweging naar de intentie gaat, moet je beginnen plannen.

Als ik daar wil geraken, dan moet ik dat doen.
Alleen mensen met een actieplan/stappenplan komen tot resultaat. De rest blijft dromen over wenselijk, zonder er ooit te geraken.

In concrete termen nadenken over je toekomst in combinatie met je intentie, bevrijdt je uit vastgelopen situaties.

Je kan zo’n stappenplan trainen van bewust gecontroleerd gedrag naar onbewust, automatisch gedrag door situationele aanwijzingen.

Domweg gelukkig

Of een individu zich uiteindelijk gelukkig voelt, hangt af van 3 factoren:

 1. Het gelukspunt: blijft stabiel en is genetisch bepaald. Je kan hier weinig aan doen (50% weging)
 2. Levensomstandigheden: inkomen, relatie, religieus, gezondheid (10%)
 3. Doelbewuste activiteit om je geluk te bereiken en vers te houden door zorg, dankbaarheid en bewust genot van die nieuwe situatie (40%)

Genieten van transitie doe je dus
zelf,
bewust ,
doordacht en
met vertrouwen in jezelf en je omgeving.

Soms tegen de stroom van de rivier
Maar in de richting die actief  je geluk brengt,
voor de tijd die je rest.  

Transitiecoaching

 1. De psychologie van volharding
 2. Hopeloze transitie
 3. De kunst van transitie
 4. Aanleg voor transitie
 5. Gedachten en emoties reguleren
 6. Inventariseren
  • Je talent en goesting: tool
  • Je managementskills: tool
  • Je administratieskills: tool
  • Je arbeidsdruk: tool
  • Je bedrijfssituatie: tool
  • Je weerstanden: tool
  • Doelen in kaart brengen
 7. Weloverwogen transitie
 8. Innerlijk kompas opnieuw instellen
  • Zelfbeschrijving tegen depressie: tool
  • Je optimisme : tool