Hoeveel ontwikkelruimte is er nog voor je onderneming?

Vroeger hield je alleen rekening met de afstandsregels naar andere doelzones van gewestplan. (Vlarem)
Bijvoorbeeld : 500 m van woongebied.

Tegenwoordig zijn er veel bijkomende impact vanuit andere gebieden.
De belangrijkste lagen kan je vinden via geopunt.

Zet je ondernemersadres in het zoekveld van onderstaande kaart.
Het duurt 30 seconden voor de kaart is opgeladen.
Je kan inzoomen en uitzoomen op de kaart.

Programmatorische aanpak Stikstof

Zie je rond je bedrijf een habitat of ven-gebied
en heeft je onderneming emissie van Nox en/of NH3?

Kijk dan wat de impact is van deze omgeving op je ontwikkelingsmogelijkheden.
via https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/

Geurstudies

Heb je buren die zich kunnen storen over geur? 
Laat dan een geurstudie maken door een gespecialiseerd advieskantoor.
Mogelijk is de geurstudie ook een hinder om nog door te ontwikkelen.

Samengevat.

Beslist beleid maakt ontwikkeling moeilijk om de concurrentie te kunnen aangaan met importerende landen.
Er is nood aan nieuwe inzichten en visie over de ruimtelijke ordering.

 • Mogelijk kunnen op korte termijn nieuwe visies hier nog verandering aan brengen aan de huidige situatie. Meestal leidt dit tot nog meer regels, zelden wordt beslist beleid vereenvoudigd.
 • De vragen, die je dan nog hebt:
  • Hoe lang duurt het voor er nieuwe regels onderhandeld zijn?
  • Hoeveel jaar van je loopbaan moet je nog wachten op de rechtszekerheid, die je nodig hebt om financieringen rond te krijgen?
  • Hoe groot is de kans dat de huidige belemmeringen dan verminderen om ruimte te maken voor nieuwe regels?
 • Evaluatie voor de ondernemer
  • Voor grondloze bedrijven moet er vooral gekeken worden naar de locatie van de ondernemingsvestiging zelf.
  • Voor grondgebonden bedrijven moet men naar alle percelen kijken op verschillende niveau’s
   • inkomenszekerheid, gebruikszekerheid, rechtszekerheid
   • deze worden ook beïnvloed door GLB, PASdef, MAP7, Pacht, CO2, Geur.
    • geïnspireerd door  Europese verordeningen en richtlijnen, Federale wetten en Vlaamse decreten.