Het is jaren geleden.
Op een meeting met ondernemers hoorde ik de volgende uitspraak.

“Mijn dochter heeft schriftelijk verbod gehad te trouwen met een zelfstandige” zei de 50-er, in de groep.

Iedereen was enorm verwonderd over deze straffe uitspraak,
tot hij zijn betoog verder zette:
“tenzij de schoonzoon voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De schoonzoon zorgt er voor dat er voor haar sociale rechten worden opgebouwd door betaling van sociale bijdragen.
 • De schoonzoon zorgt ervoor dat er een aparte gezinsrekening wordt bijgehouden, die afgescheiden is van de bedrijfsrekening (zodat in een slecht jaar de miserie niet voelbaar is in de privésfeer)
 • De schoonzoon zorgt ervoor dat er een dubbele boekhouding wordt bijgehouden,
  zodat hij ten allen tijde een balans met eigen vermogen, een overzicht van alle betaalde en onbetaalde rekeningen kan tonen.
  Hoe hij zijn inkomstenbelastingen optimaliseert en uiteindelijk aangeeft, wordt door de fiscaal boekhouder geadviseerd.
 • De schoonzoon zorgt ervoor dat zijn schulden zijn ingedekt door een schuldsaldoverzekering en zijn inkomen gewaarborgd is door een verzekering gewaarborgd inkomen.”
 • De schoonzoon vraagt me nooit om borg te staan voor zijn bedrijfsfinancieringen: ik ben misschien wel bereid om de premie schuldsaldo te betalen als schenking aan mijn dochter.

Wat was er gaande?

 • Een collega-aannemer was verongelukt op een werf en zijn vrouw moest allen opdraaien voor alle openstaande schulden van de zaak.
 • Een dochter van een collega werd geconfronteerd met een scheiding: bij de onderlinge regeling boedelscheiding kon nergens haar inbreng in de zaak nog teruggevonden worden. Met een goede normale boekhouding zou dit wél gelukt zijn.

Verklaring: 

Bij de start van een carrière of een ondernemersplan, ziet niemand risico.

Ook bij relaties voorziet niemand de kans op scheiding, overlijden of faillissement van de zaak.

En toch: als je deze tips niet overweegt, moet je de gevolgen ondergaan.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.