Aansprakelijkheid bij faillissement

Er zijn veel discussies over wie er aansprakelijk kan gesteld worden bij een faillissement.
Wie aansprakelijk kan gesteld worden, moet mogelijk ook opdraaien voor netto verlies van de onderneming.

We verzamelden enkele soorten : voor deze externe links vragen we voorbehoud bij gebruik. Uw advocaat, gespecialiseerd in ondernemersrecht, is de beste garantie om deze termen in uw concrete vraag af te toetsen.

  1. Oprichtersaansprakelijkheid
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid
  3. Aansprakelijkheid van stille vennoot in lv, die toch als werkend vernoot wordt beschouwd
  4. Bank aansprakelijkheid
  5. Wrongful trading
  6. Aansprakelijkheid van cijferberoepen 
  7. Borgstellingen
  8. Solidaire kredietnemer

We zijn op zoek naar vonnissen, die onze adviesvragers kunnen helpen.
Voor meer inlichtingen kan u ons mailen op info@boerenopeenkruispunt.be