Samenwerken met een curator

Bij een faillissement neemt een curator alle verantwoordelijkheid over : hij moet alle activa verkopen en de opbrengsten verdelen over de schuldeisers.

Een faillissement kan echter lang duren.

Als gefailleerde heb je het recht om een tussentijds verslag op te vragen bij je curator, zodat je kan zien wat er gebeurde onder zijn/haar bewind.
Indien de curator je dit weigert voor te leggen, kan je op eenvoudige vraag een tussentijds verslag vragen bij de griffie van de rechtbank, waar het faillissement werd uitgesproken.

Op de website van onze collega’s www.dyzo.be kan je documenten downloaden om het faillissement menselijker te maken.

Naam van het document Humaniserend effect
Vraag afsluiting faillissement Het mogelijk maken van je nieuwe start
Einde postafleiding naar de curator Toegang tot sociale rechten, herstel van je administratieve zelfredzaamheid
Afdwingen informatieplicht curator Zekerheid bekomen over de stand van je faillissementsprocedure
Aanvraag vervroegde verschoonbaarheid Versnellen van een nieuwe start
Aanvraag collectieve schuldenregeling Normaliseren van het dagelijks leven
Aanvraag bevrijding van borgstelling Herstellen van familiale relaties
Betrokkenheid bij tegeldemaking activa Je commercieel talent aan bod laten komen, je nieuwe start vergemakkelijken.
Aanvraag van een bankrekening Afdwingen van toegang tot basisdienstverlening door banken.

(advies van een curator die we hierover consulteerden)