• Inkomstenbelasting
  • Opbrengst van de verhuur van onroerende goederen
   • Je verhuurt een woning aan een privé-persoon
   • Je verpacht het bedrijf (gronden en/of gebouwen)
  • Roerende inkomsten
  • Beroepsinkomsten
   • Beroepsinkomsten en het jaar van de stopzetting
   • Meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de stopzetting
   • Beroepsinkomsten als er niet volledig wordt stopgezet
  • Inkomsten van diverse aard
 • Belasting op de toegevoegde waarde (btw)
  • Algemeen
  • Overdracht van het volledige bedrijf of een bedrijfsafdeling
  • Overdracht van bepaalde delen van een landbouwonderneming
  • Andere belastingen
   • Registratierechten
   • Schenkings- en successierechten 
    • Aangifte nalatenschap
    • Middelen en schulden naar aanleiding van het overlijden
    • Opgelet voor schenkingen aan verdere familieleden
    • Verrekening uitgesteld loon in land- en tuinbouw
   • Heffing op leegstand en verkrotting 
    • Heffing op bedrijfsruimten
     • Wat is een bedrijfsruimte?
     • Wat is leegstand – verwaarlozing?
     • Betalen van de heffing
     • Tijdelijke opschorting van de heffing
    • Heffing op woningen en gebouwen
     • Wat is een woning?
     • Wat is leegstand – verwaarlozing?
     • Betalen van de heffing
     • Tijdelijke opschorting of vrijstelling van de heffing
   • Meerwaarde belasting bij verkoop is meestal geen probleem.