Algemene opmerkingen faillissement

De gerechtelijke procedures die toegepast kunnen worden bij het vereffenen van overgebleven schulden, zijn soms heel ingewikkeld. Vaak weet je niet goed wat je rechten en/of plichten zijn in zo’n situatie. Ook tegenover een schuldeiser kan je soms het gevoel hebben dat je niet weet of alle intresten wel correct aangerekend worden.

In deze en in andere situaties kan het nuttig zijn beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat. Probleem is evenwel dat deze -gezien de omstandigheden- vaak te duur zijn. Je kan echter ook aanspraak maken op een pro-deo advocaat. Deze advocaat zal al jouw dossier gratis behandelen.

Om te weten of je al dan niet in aanmerking komt, kan je langsgaan op de zitdag van het bureau voor rechtsbijstand in jouw buurt. Je moet kunnen aantonen dat er financiële moeilijkheden zijn en neemt dus best een aantal recente documenten mee waaruit dit blijkt (bijvoorbeeld aanslagbiljetten). Men zal jou er meteen meedelen of je al dan niet aanspraak maakt op bijstand door een pro-deo advocaat.

Externe links: