Nieuwe mogelijkheden vinden binnen de huidige en toekomstige beperkingen. 

Met de huidige discussie rond de PAS, zijn veel ondernemers op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
In een eerste kader beschrijven we de belangrijkste elementen waar er rekening mee moet gehouden worden.

In het tweede kader geven we links naar websites, die u kunnen inspireren.

Andere invalshoeken zijn zeker welkom.
U kan ze doorsturen via mail.

Bij iedere innovatie is het goed na te gaan in welke fase van innovatie deze activiteit zit. 

Iedere fase heeft zijn voor- en nadelen.
Generiek advies is moeilijk omdat de slaagkansen worden bepaald door de karakteristieken van ondernemer en zijn bedrijf.
Het vraagt een heel gamma van competenties, veel inleving en tijd om alle succesfactoren per gezin in kaart te brengen.
Na alle advies is het de ondernemer zelf dit beslist en de gevolgen draagt. (verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid).

Deze pagina is nog in aanbouw

Inspiratie voor een futureproof ondernemersplan. 

Let wel op:

 • In agrarisch gebied moet de landbouwactiviteit steeds de hoofdactiviteit blijven, zowel financieel als in tijdsbesteding.
 • Voorlopig is er nog geen zicht op het verdienmodel op zich: geen kosten en inkomsten bekend. Dit is wel essentieel wanneer het gaat over verdienen.
 • Verder moet nog uitgezocht worden wat zo’n activiteit nodig heeft van administratie en vergunningen. Dit is voor veel ondernemers een knelpunt.

Bij iedere inspiratie kan men afwegen of het initiatief beantwoord aan alle maatschappelijke eisen (zie kader hierboven)

Verdienmodellen in land- en tuinbouwsector

 • Verdienwijzer  
  • Per sector wordt een overzicht gemaakt  van mogelijkheden om nieuwe wegen op te gaan.
  • Overzicht van productieverbredingen, leveren van diensten, verbreding van verkoopkanalen en productieactiviteiten.

Quickwins in verhoging van duurzaamheid

 • Bodemkwaliteit nog meer verbeteren KRATOS advies
  • bouwvooranalyse
  • groenbedekkers
  • biologische bodemkwaliteit en macrofauna
  • carbon farming koolstofscan
  • precisielandbouw
  • bemestingadvies bekalking
  • erosie beperken
 • Watermanagement op het veld en het bedrijf
  • waterverbruik , ontsmetting en hergebruik
  • waterwinning, opslag en kwaliteitsbewaking
  • waterbronnen
 • Gewasbescherming
  • Met IPM zijn we koploper in Europa
 • Biodiversiteit Kratos advies
  • bloemenmengsels
 • Geur- en emissie advies bij bouw en renovatie.
 • Energie productie : windmolen, zonnepanelen, wkk

Over al deze onderwerpen kan u topadvies vragen aan de praktijkcentra van de verschillende provincies.

Futureproof nieuwe plantaardige teelten

Vermarkting en verwerking van eigen producten ‘Boerenschappen’

 • Hoevewinkel met eigen be-/verwerkte landbouwproducten
  • Eigen landbouwproducten bv melk, eieren, groenten, vlees,… ‘Hoeveverkoop’ in de wetgeving.
  • Eigen landbouwproducten verwerken tot afgewerkte producten bv soep, fruitsap, roomijs, yoghurt, confituur, wijn…
  • Eigen landbouwproducten bewerken bv groenten versnijden en verpakken,…  ‘Hoeveverkoop’ in de wetgeving
 • Aanbod van eigen be-/verwerkte landbouwproducten kan aangevuld worden met streekproducten van landbouwers uit de nabije omgeving (= max 50%)
 • Verkooppunt/afhaalpunt abonnementen/
  • voedselteams/webplatformen (boeren&buren, vandeboer,…)/
  • verkoopautomaat
  • CSA -zelfpluk
 • Inzetten op speciale rassen, kwaliteitslabels, bio-productie, dierenwelzijn,…

WETGEVING

   • FAVV administratielast
   • Sociale wetgeving rond arbeid
   • VLIF wetgeving
   • Omgevingswetgeving

VOORLICHTING

Initiatieven/diensten op/door het bedrijf

 • Landbouwloonwerk
 • Kinderboerderij (als verbreding bij de landbouwactiviteit)
 • Zorgboerderij
 • Hoevetoerisme
 • Gastenkamers voor wandelaars, fietsers en andere outdoor-/sportactiviteiten
 • Hoevebezoek/proeverijen
 • Landbouweducatie/akkernatuureducatie/weidenatuureducatie

WETGEVING

    • Beleidsdomein Omgeving heeft ook een leidraad samengesteld over kleinschalige duurzame constructies die voor bewoning of recreatief verblijf worden: Kleinschalige duurzame constructies i.f.v. bewoning en recreatief verblijf | Departement Omgeving – Vlaamse overheid (vlaanderen.be)
    • Wetgeving: FAVV is zeer complex en wordt best op voorhand goed bekeken.

VOORLICHTING

Initiatieven die op de percelen of in open ruimte genomen kunnen worden