Leverancier van een gefailleerde klant wordt niet betaald.

Als je een onderdemer bent en jouw klant gaat failliet, dan is het waarschijnlijk dat je nooit volledig zult betaald worden voor de openstaande facturen van die failliet verklaarde klant.
Op het moment dat je die factuur uitschrijft, wordt die al geboekt als omzet. Door het faillissement zal dat bedrag dus weer uit je omzet moeten geschrapt worden, of je wordt belast op iets wat je niet ontvangen hebt.
​Bovendien moest je al BTW afdragen op het moment de factuur werd ingeschreven.

De onbetaalde leverancier kan een deel recupereren.

Om oninbare facturen te schrappen uit je omzet en BTW-aangifte geef je dit best door aan je boekhouder.

​Wat gebeurt dan:

 • bij het invullen van je aangifte inkomstenbelastingen: (besparing je marginaal tarief tot 33%)
  • Boek een ‘provisie dubieuze debiteuren’. Dit is het bedrag dat je schat te verliezen. (volledig of deel van de factuur, die niet betaald geraakt).
  • Vraag aan de curator een fiscaal attest, waarop het exacte bedrag van je verlies staat.
  • Met dat attest kan je het verlies boeken. Boek dat in het boekjaar, waarin dat attest is opgemaakt.
  • Soms geeft de curator dat attest niet. Zoek dan in het Belgisch staatsblad het vonnis van sluiting van het faillissement.
   Met dat als bewijs zet je je ‘provisie dubieuze debiteuren’ (je geschatte verlies) om in een definitief verlies.
   ​Dit verlies verlaagt je belastbare winst.
  • Let op: forfaitair belaste land- en tuinbouwbedrijven
   Anderzijds mag ten name van de landbouwer die forfaitair wordt belast, het -behoorlijk bewezen- verlies met beroepskarakter ingevolge het niet betalen van die leveringen dat in aanmerking genomen is bij de berekeningen van de belastbare winst van het jaar waarin dat verlies zeker en vaststaand is geworden, in geen geval, evenmin als de andere aftrekbare posten, uitmonden in een fiscaal overdraagbaar verlies.”
   Een landbouwer die bijvoorbeeld 500 varkens (= bijv 60.000 euro) leverde, die hij niet betaald kreeg door het faillissement van de afnemer, mag dit verlies niet aanwenden als een fiscaal overdraagbaar verlies. Nadeel : 60.000 euro x marginaal (hoogste) belastingtarief.
 • bij het invullen van je BTW-aangifte kan je de niet inbare BTW terug boeken. (besparing de aangerekende BTW tot 21%)

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43