Ook al heb je niets meer, dan blijven incassobureau’s je levenslang achtervolgen, tenzij je stappen zet, om de procedure te stoppen

Verschillende bedrijven zijn failliet gegaan of werden verkocht om de schulden te vereffenen.

Bij een faillissement van een natuurlijk persoon wordt op het einde van de procedure steeds beslist wat er nog moet gebeuren voor de restschulden (schulden die niet konden terugbetaald worden door de verkoop van alle roerende en onroerende goederen).

Indien de gefailleerde positief meewerkte met de curator en er geen sprake is van fraude, is het regel dat de gefailleerde verschoond wordt voor de restschulden.

  • Hiermee kan de gefailleerde, die ondertussen nog steeds onvermogend is, gevrijwaard worden van toekomstige vorderingen.
  • Alle onbetaalde schuldeisers krijgen een fiscaal attest dat hun vordering niet meer recupereerbaar is en dat ze het onbetaald bedrag mogen aftrekken van hun fiscale winst. Hierdoor kunnen ze alsnog 30-50% van hun vordering recupereren.

Zaakvoerders van vennootschappen kunnen nog wel aangesproken worden voor de restschulden bij schuldeisers waar ze persoonlijk borg hebben getekend. In 99% van de gevallen, zien we dat banken dergelijke borgstelling standaard vragen en krijgen.

Indien de zaakvoerder nog een privéonderneming heeft, kan deze privéonderneming proberen alsnog de borgstelling terug te betalen.
In veel gevallen is dit niet mogelijk, en volgt er automatisch een tweede faillissement.

Indien de zaakvoerder geen privéonderneming heeft, moet hij persoonlijk de niet-geinde vordering terugbetalen. Dit kan via de procedure Collectieve Schuldenregeling of door alle privévermogen alsnog te verkopen om te kunnen vereffenen.

Indien de zaakvoerder(en zijn gezin) niets meer heeft (geen privéonderneming noch eigen vermogen) is het zeer belangrijk om alsnog een dading ‘tot sluiten van de rekeningen’ af te sluiten met de rechthebbende schuldeiser.  De schuldeisers verkopen immers op regelmatige basis hun niet-inbare vorderingen aan incasso-bureau’s.

Deze incasso-bureau’s betalen een fractie van de vordering, en blijven jarenlang het gezin achtervolgen tot ze de totale vordering hebben kunnen innen. Zij maken zeer veel juridische kosten en deurwaarderskosten, die eerst moeten betaald worden, vooraleer de vordering daalt.

Wie in zo’n situatie zit of wie iemand kent, die nog in zo’n situatie zit, neemt best contact op met vzw Boeren op een Kruispunt.  Telefoonnummer 0800.99.138.