Gebruik je ervaring om praktijkleraar te worden in een opleidingscentrum of school

De ervaring van ondernemers (boeren en tuinders in bijzonder) is onbetaalbaar. Veel opleidingscentra en scholen zoeken dat ook no-nonsense praktijkleraren, die hun leerlingen kunnen inspireren en motiveren om hun job goed te doen.

Een van onze adviesvragers met meer dan 20 jaar tuinbouwervaring werd praktijkleraar in een tuinbouwschool en beschreef hoe ze dit bereikt heeft.

Laat je niet afschrikken door de startlonen: in veel gevallen kan je je jaren praktijkervaring laten gelden als anciënniteit en dan is het loon zeer interessant.

Je kan uitleg hier downloaden.

HOE WORD IK PRAKTIJKLEERKRACHT ?
Hoe verwerf ik het diploma van leraar?
In Vlaanderen zijn er sinds het schooljaar 2007-2008 twee soorten
lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleiding en
de specifieke lerarenopleiding. Beide lerarenopleidingen brengen een
student tot de basiscompetenties van leraar en leiden tot het diploma van
leraar. Toch zijn er verschillen tussen beide opleidingen.
De geïntegreerde lerarenopleiding
De geïntegreerde lerarenopleidingen zijn de bachelor opleidingen in het
onderwijs. Zij leiden naar een diploma van kleuteronderwijzer(es),
leraar(es) in het lager onderwijs (onderwijzer) of leraar in het secundair
onderwijs groep 1 (regent). Het zijn opleidingen van 180 studiepunten die
vakinhoudelijke kennis en pedagogische competenties integreren. Van de
180 studiepunten, moet minstens 45 studiepunten aan praktijk worden
gespendeerd. In de geïntegreerde lerarenopleiding voor het secundair
onderwijs kiest een student twee onderwijsvakken. Deze zal hij of zij later
mogen onderwijzen. De geïntegreerde lerarenopleidingen worden enkel
aangeboden door hogescholen.
De specifieke lerarenopleiding
De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten die je
volgt na een vakinhoudelijke opleiding. De opleiding focust dus enkel op
pedagogische competenties. Van de 60 studiepunten moet de helft (30
studiepunten) aan praktijk besteed worden. De specifieke
lerarenopleidingen vervangen de academische initiële lerarenopleiding
(AILO), de initiële lerarenopleiding van academisch niveau (ILOAN) en het
getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB). De specifieke
lerarenopleiding wordt aangeboden door de universiteiten, de hogescholen
én de centra voor volwassenenonderwijs. Het diploma dat je ontvangt is
een diploma van leraar en heeft dezelfde waarde in de drie instellingen.
Adressen van de Centra voor Volwassenenonderwijs waar je de specifieke
lerarenopleiding kan volgen en voor de adressen van hogescholen en
universiteiten die de specifieke lerarenopleiding aanbied : zie bijlagen
Bekwaamheidsbewijzen
Welke bekwaamheidsbewijzen heb je nodig om les te mogen geven of
een andere ambt uit te oefenen in het volwassenenonderwijs?
Wat zijn de bijhorende salarisschalen?
Alle info hierover vind je op de website van de bekwaamheidsbewijzen in
het volwassenenonderwijs.
2
Hoe word ik ook praktijkleraar?
http://www.ond.vlaanderen.be/werken/
http://www.wordwatjewil.be/
http://www.vdab.be/opleidingen/
 geen diploma, wel werkervaring ; ervaringsbewijs
http://www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/personeel/loopbaan
.htm#Hoe_verwerf_ik_het_diploma_van_lera