Andere belastingen

Registratierechten

Registratierechten moeten betaald worden bij de verkoop of verhuur van onroerende goederen. Bij verkoop van de woning, bedrijfsgebouwen of gronden zal in principe 12,5% registratierecht verschuldigd zijn. Deze zijn ten laste van de koper.

In een beperkt aantal gevallen is het registratierecht beperkt tot 6% (bescheiden woning of kleine landeigendommen):

  • De aankoop van een 1e woning in België, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen maximaal 745 € (bij geen, 1 of 2 kinderen ten laste)11 mag bedragen.
  • De aankoop van een landbouwgrond, waarbij het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen van de koper niet hoger mag zijn dan 13.000 bef (322,26 e ).
  • De aankoop van een bebouwde grond, waarbij het totale niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van alle onroerende goederen van de koper niet hoger mag zijn dan 30.000 bef (743,68 e ) (bij geen, 1 of 2 kinderen ten laste).12

De registratie van een huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon, is vanaf 1 januari 2007 kosteloos. Vroeger bedroeg dit 30 euro (25 euro registratierecht en 5 euro fiscale zegel).
Voor de registratie van andere huurcontracten verandert er niets.
Er bestaat ook een verplichting om contracten, die de verhuring van landbouwgoederen omvatten (pacht van gronden of gebouwen), te laten registreren. In dit geval is het registratierecht gelijk aan 0,2% van de totale huurprijs (volledige huurperiode).

In principe is er geen registratierecht te betalen bij de verkoop van roerende goederen, tenzij in geval van openbare verkoop of wanneer de verkoopovereenkomst wordt opgenomen in een authentieke akte.