Regsol.be is veel verbeterd.

Het gebruik van www.regsol.be is veel gebruiksvriendelijker geworden. (12 sept 2018)

 1. Eerst als aangever registreren: kan zonder EID-lezer. (naam, emailadres en zelf aan te maken paswoord).
  Na registratie krijgt de gebruiker een mail, die de registratie moet bevestigen.
 2. Maak op voorhand een mapje met volgende documenten:
 • Statuten van vennootschap met benoeming als zaakvoerder
 • Kopie van identiteitskaart voor en achter kant
 • Laatst beschikbare boekhouding met adres, een contactgegevens van boekhouder erop.
  • Indien vennootschap: balans, jaarrekening, afschrijvingstabellen (inventaris) en openstaande leveranciers
  • Indien bedrijfseconomische boekhouding: volledig inscannen en bezorgen (nodig voor afschrijvingstabellen)
  • Indien niets aanwezig: balans, resultaatrekening opgemaakt door vzw Boeren op een Kruispunt
 • Lijst van alle schuldeisers in excel (naam, ondernemersnummer,(telefoon, adres, email) bedrag)
 • Lijst van alle vorderingen in excel (naam, ondernemersnummer, ,(telefoon, adres, email)  bedrag). Waarborgen (energie, …) en aandelen in andere vennootschappen/cooperaties niet vergeten vermelden
 • Lijst onroerende goederen (kan via www.myminfin.be en EID-lezer gedownload worden, maar adres is genoeg om door te sturen).
 • Toelichting van de betrokkene zelf: verhaal hoe gestart en hoe in zo’n situatie terecht gekomen. Dit kan je opladen bij de boekhoudingsstukken.
 1. Inloggen als zaakvoerder en de onderneming aangeven.
  Er zijn 9 stappen: bij iedere stap moet je wel een document inslepen van je voorbereid mapje  naar het vak in regsol

Indien een beetje voorbereid, is de aangifte in een uurtje rond.

Sterkte.