Activiteiten klusjesman

Hierna vind je een lijst van activiteiten die niet behoren tot een gereglementeerd beroep maar zich in de sfeer van het bouwvakberoep kunnen situeren.

Je mag enkel activiteiten aankruisen die u EFFECTIEF gaat uitvoeren!

Nomenclatuur

Omschrijving

vak 3
16230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
2223001 Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
25110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2511001 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
2511002 Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
2511003 Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
2572001 Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
2572002 Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen
31010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
3101001 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
3101002 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
3101011 Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
3101012 Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
3101021 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
3109101 Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
3109102 Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
3109111 Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
3109121 Vervaardiging van badkamermeubels
31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
3109901 Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
3312011 Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
39000 Sanering en ander afvalbeheer
4211001 Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
4211002 Bouw van start- en landingsbanen
4211003 Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
4212001 Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
4221901 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4222002 Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
4291101 Uitvoeren van baggerwerken
4291102 Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
4299001 Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz
43120 Bouwrijp maken van terreinen
4312001 Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4312002 Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4312003 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
4312004 Drainage van land- en bosbouwgrond
4312011 Ruimen van bouwterreinen
4313001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : – thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103 Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
4329901 Installatie van stores en zonneschermen
4329903 Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
4329904 Algemene bouwinstallatie
4329912 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
4334202 Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
4339001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4399901 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4399905 Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4399906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4399911 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
4399921 Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
8122001 Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
8122002 Lappen van ramen
8122003 Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
81290 Andere reinigingsactiviteiten
81300 Landschapsverzorging
8130001 Snoeien van bomen en heggen
8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
95240 Reparatie van meubelen en stoffering
9524001 Renovatie en restauratie van meubels
9529008 Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.

Let op: een overzicht van de gereglementeerde beroepen.

Een gereglementeerd beroep kan slechts beoefend worden wanneer bepaalde voorwaarden vervuld zijn: de ondernemer moet basiskennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen én een specifieke beroepsbekwaamheid.

Zoals u kan zien zijn heel wat activiteiten in de bouwsector gereglementeerd. In de bijlage vindt u een lijst van de niet-gereglementeerde activiteiten in de bouwsector.

Overzicht gereglementeerde beroepen:

Sector bouw:

 • Ruwbouw + sloopwerken
 • Schrijnwerk + glazenmaker
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Dakdekker + waterdichtmaken van gebouwen
 • Elektrotechniek
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Eindafwerking (schilder, behanger)
 • Algemeen aannemer (~projectontwikkeling voor rekening van derden)

Diensten personenverzorging:

 • Kapper
 • Opticien
 • Schoonheidsspecialist
 • Voetverzorger
 • Masseur
 • Dentaaltechnicus

Voeding:

 • Slager-groothandelaar
 • Brood- en banketbakker
 • Restaurateur of traiteurbanketaannemer

Rijwielen en motorvoertuigen

Overige:

 • Droogkuiser-verver
 • Installateur -frigorist

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43