Het verhandelen van vastgoed in agrarisch gebied is niet meer zo evident. 

Het vergund karakter van uw zonevreemde woning in agrarisch gebied in vraag gesteld?