Bijkomende jaarlast bij een overbruggingskrediet

Leveranciersschulden kunnen niet onbeperkt onbetaald blijven. 

Om de zaak draaiende te houden zijn bijkomende liquide middelen nodig.
Je kan hiervoor een overbruggingskrediet aanvragen.

In deze interactieve tabel kan je zelf een berekening op maat maken.
Je kan zelf het bedrag en de jaarlijkse intrest berekenen.

Het resultaat geeft weer wat de bijkomende maand- en jaarlast is.
Indien je een jaar vrijstelling van aflossing krijgt,
dan kijk je best naar de resterende aflossingsperiode.

Hou er rekening mee: 
– De te betalen intrest is meestal hoger dan een commercieel tarief.
– De aflossingstermijn is meestal relatief kort ten opzichte van investeringskredieten.

Leveranciers kunnen met dit advies hun klantenvorderingen recupereren.
Indien een deel van de achterstallige facturen hierdoor al kunnen betaald worden, is iedereen gelukkig.

[ssba-buttons]