Effectiveness = means x competence x commitment

Wanneer we het resultaat van de inspanningen van advies willen beoordelen, dan hebben we het over de effectiviteit van onze dienstverlening. Een aanzienlijk deel van onze activiteiten bestaat uit het verstrekken van maatwerkadvies over hoe een bestaande situatie kan worden verbeterd. Om effect te hebben, moet dit advies ook worden opgevolgd.

Volgens organisatie- en communicatietheorieën geldt hier de Wet van Maier (1963):

E = K x A of Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie.

De effectiviteit van een advies is een functie van de kwaliteit van een advies en de mate van acceptatie ervan door de adviesvrager. Of, simpel gesteld: hoe goed een advies inhoudelijk ook mag zijn, het effect is nihil wanneer het niet door de adviesvrager wordt geaccepteerd.
Hoe reëel deze wet is, blijkt uit de vele deskundige adviezen die bijna iedereen in onze doelgroep in het verleden al van andere gespecialiseerde voorlichters heeft gekregen, maar spijtig genoeg niet heeft opgevolgd.

Waarom gaven deze gespecialiseerde adviezen niet altijd het gewenste resultaat?

Gesteld in termen van de Wet van Maier kunnen we zeggen dat nogal wat adviseurs een eigen wet hanteren:

E = K (Effectiviteit = Kwaliteit van het deskundige advies)

Als specialist heeft de adviseur vooral oog voor de kwaliteit van het advies. Indien de adviesvrager er niet mee wil of kan werken, dan is dat – volgens de specialist-adviseur – de keuze van die adviesvrager. Zelf heb ik op dit punt een andere missie, visie en strategie. Het doel van het adviesproces moet zijn een zo groot mogelijke verbetering van het welzijn van ondernemers te verkrijgen binnen het beschikbaar werkkader.

Het intensieve proces van het intakegesprek, de uitgebreide gegevensverzameling, brede probleemanalyse en adviesverstrekking moeten uiteindelijk resulteren in haalbare stappen naar een concrete verandering voor de ondernemer in nood

E = mc 2 of Effectiveness = means x competence x commitment

Means: De grootste beperking van mijn middelen is wellicht tijd, die moet renderen. Omdat ik  niet erkend ben voor adviessubsidie (KMO-portefeuille of Kratos), moet ik iedere dag sneller en efficiënter werken.

Zelf koos ik voor een organisatiemodel dat snelle, effectieve en efficiënte begeleiding moet mogelijk maken. Ik digitaliseer zoveel mogelijk mijn activiteiten, automatiseer wat ik kan en zorg ervoor dat alle gevonden effectieve tools opnieuw kunnen gevonden worden.

De middelen zijn dikwijls ook beperkt bij de adviesvrager: door stress en financiële krapte zijn veel mensen beperkt in hun mogelijkheden. Deze beperking heeft ongetwijfeld ook impact op de effectiviteit van advies. Later schrijf ik hier meer over.

Commitment: Om tot acties te kunnen komen zijn nodig:

  • van de kant van de adviesvrager: het engagement een proces van verandering te aanvaarden en er ook actief aan mee te werken . Wie nog niet klaar is voor verandering of transitie, aanvaardt in principe geen verandering. In die gevallen kan alleen gewerkt worden aan de nodigen van het moment tot de urgentie zelf de adviesvrager duidelijk maakt dat er nieuwe paden moeten gekozen worden.
  • van de kant van de adviseur: de toewijding om aan de acceptatie van het advies te blijven werken. Hiervoor zijn meestal verschillende bezoeken nodig. Vaak moet met deeloplossingen gefaseerd worden gewerkt. Dit vraagt veel tijd en inspanningen, maar geeft wel goede resultaten.
    Voor wie resultaat gericht is, komt dit best lastig over:

Competence:

  • Het spreekt vanzelf dat bij de adviseur de nodige deskundigheid aanwezig moet zijn om een kwalitatief hoogstaand advies te kunnen geven. Daarom wil ik voortdurend inspanningen blijven leveren om mijn deskundigheid nog te verhogen door regelmatig samen te werken met de specialisten van mijn partners en mijn netwerk.
  • Daarnaast zijn ook de competenties en de kennis vereist om te werken aan de acceptatie van het advies. Hiervoor is het nodig dat wordt gezocht naar de oorzaak van de weerstanden, dat in dit verband nieuwe kennis wordt opgedaan en dat er ervaringen en oplossingen kunnen worden uitgewisseld. Dit vraagt echter veel tijd om te luisteren, om zich in te leven in de wereld van de adviesvrager en te voelen hoe hij/zij zijn/haar crisis ondergaat.

Wie oordeelt over advies, kan hier beter rekening mee houden.

Bron: mijn sparringpartner JosDC Bierbeek

“Iedere schoolmeester heeft graag alleen maar slimme leerlingen in de klas: alles lukt en alles wordt een succes.
Echte schoolmeesters onderscheiden zich door resultaten te boeken bij de leerlingen, die eigenlijk niet mee konden.”

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.