Voor u investeert of start met een onderneming kijkt u best even naar het gewestplan of het gebied ruimte biedt voor de ondernemingsplannen, die je wilt ontwikkelen.

Advies bij een gespecialiseerd deskundige is meestal nodig.
Neem dan uw voorbereiding mee.

Wat is de impact van het Vlaams Ecologisch Netwerk op je onderneming?

  • www.geopunt.be
  • zoek de kaart > Natuur en Milieu > Natuur > Gebieden van het VEN en IVON aankruisen.

Voor uitleg over het VEN en IVON kan u terecht op de website van Natuur en Bos.

Advies van de deskundige milieuvergunningen is meestal noodzakelijk.

Wat is de impact van de Natura 2000 gebieden op uw ondernemersplannen?

Advies van een deskundige omgevingsrecht is meestal noodzakelijk.