smartphone met een grafiek op scherm

“Hij verstaat het niet.”

Met veel moeite geraakte de boekhouding volledig ingevuld.

Het vorige boekhaar is nu toch al meer dan 6 maanden voorbij: nu moeten we toch weten waar we staan. 

Met de jaarbespreking zou duidelijk worden waar we staan en waar we op moeten letten.
Na de bespreking is het nog minder duidelijk.

De ondernemer verstaat de boekhouder niet.
De boekhouder vindt dat de ondernemer het niet heeft begrepen.

Dit is voor alle aanwezigen puur tijdsverlies.

Het komt veel voor en niemand treft schuld: dit is bijna normaal.

Als bedrijfseconoom, kan ik dit helpen oplossen.
Je hoeft niet te veranderen van boekhouder: een tijdelijke tussenkomst brengt ondernemer en boekhouder weer samen.

“We praten over het zelfde, maar we verstaan mekaar niet.”

De ondernemer is eerst en vooral vakman en zelfstandige.
Hij doet de dingen die hij goed kan, eerst en vertrouwt er op dat de resultaten wel volgen.
Meestal is de stand van zijn bedrijfsrekening de belangrijkste indicator om zo verder te doen.
De trend en de grote lijnen geven meer informatie dan alle details.

Zijn boekhouder is de deskundige.
Hij is vakman in cijfers, in fiscaliteit en hoe je alle cijfers optimaal verwerkt in alle opgelegde fiscale aangifte zoals BTW, inkomstenbelasting, schenkingsrechten en successie, … Hij zorgt ervoor dat de balans klopt tot op twee cijfers na de komma. De resultaatrekening is een perfecte weergave van alle aangeleverde stukken. Daar is geen speld tussen te krijgen. Juist is juist.

Tijdens het gesprek komen 2 verhalen boven, in een andere taal met een andere bedoeling.
De ondernemer is al lang niet meer geïnteresseerd in het verleden, wil vertellen over zijn huidige positie en zoekt een plan voor de toekomst. Hierbij moeten veel aspecten besproken worden buiten de cijfers. Sterktes, kwetsbaarheden, uitdagingen en valkuilen. Hoe ga je daarmee om?
De boekhouder toont zijn werk, zijn besparingen, zijn resultaten, die perfect kloppen. Of hij vraagt nog naar achterblijvende stukken, verklaringen van bepaalde cijfers en legt uit hoe de ondernemer beter, tijdig en correct zijn stukken kan aanleveren.

Zolang beiden verschillende verwachtingen hebben, kunnen ze mekaar niet ontmoeten en blijven de misverstanden bestaan.

  • Wat moet besproken worden?

  • Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

  • Kunnen protocollen de samenwerking verbeteren?

  • Kennen ze mekaars vragen?

  • Zien ze het als een opdracht om mekaar met een antwoord te dienen?

2 managers bekijken een dashboard op papier

Als elk in zijn talent gebruikt om een gemeenschappelijk doel te bereiken, dan lukt het wonderbaarlijk wel.

Een gesprek van mens tot mens klinkt anders dan een gesprek van functie tot functie.

Ondernemer en boekhouder verstaan mekaar best door goed naar mekaar te luisteren.
Een goede agenda en duidelijke (en haalbare) afspraken maken dit mogelijk.
Wat ze samen niet kunnen opgelost krijgen, kunnen ze samen uitzoeken of er een buitenstaander aan tafel vragen.

De buitenstaander ziet soms beter de verschillende belangen en rollen en kan hierbij vertalen.
Hierdoor blijft de relatie tussen de zelfstandige en de boekhouder in stand en ieder zijn beste inbreng doen.

Zodra het begrip is hersteld, ontstaat een gemeenschappelijk taal, die wel werkt.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.