Vastgoed moet beheerd worden.

Wie de rechten en plichten van huurder en verhuurder kent, 
weet dat er heel wat opvolging nodig is om het resultaat tussenin te houden.  
Laat je sommige dingen slingeren, dan gaat het rendement snel achteruit.

In de vorige jaren kon je rekenen op de waardestijging van het vastgoed. 
Nu zou de inflatie wel eens een spelbreker kunnen zijn.

Als de overheid straks beslist dat je huurhuis een hoge EPC-waarde moet halen,
dan leg je best reserves aan om extra te isoleren en te zorgen voor eigen energiebronnen.

Verhuur of verkoop wordt structureel duurder gemaakt

 

Ken je, als eigenaar, je rechten om de huur te indexeren?

 • Via de huurdersbond weet je huurder zeker hoe hij zijn rechten kan opeisen.
 • Als verhuurder heb je het recht om de stijging van de onderhoudskosten en andere stijgende kosten verbonden aan je vastgoed, die wettelijk vastgelegd zijn, te compenseren met een huur indexering.  

To do

 • Voor zie in uw agenda een jaarlijkse herinnering om de huurindexatie door te voeren. Zo dreigt u geen huurinkomsten mis te lopen. 
 • Vergeten vorig jaren? Dan kan je met terugwerkende kracht nog voor 3 vorige maanden een huurindexatie vragen aan je huurder. 

Doe je beroep op een advocaat of notaris?

Zorg dan dat je zelf je dossier op voorhand bijeen hebt gepuzzeld.
Zo bespaar je adviestijd 

Eigen documenten

 • Kopie huurcontract en maak zelf ook eens de berekening van de jaarlijkse huurindexatie. 
 • Kopie keuring brandinstallatie. De eigenaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor de goede werking van de brandinstallatie (brandblussers, noodverlichting, brandhaspels, rookluik, brandtrap,…). Jaarlijks onderhoud en keuring van de brandinstallatie is verplicht en dient uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker. 
 • Het onderhoud en de technische inspectie van de lift valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en dienen uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker.
 • De keuring van de elektrische installatie is verplicht in elke woning en dient door een erkend controle organisme gekeurd te worden volgens de AREI-normen. De geldigheidsduur van een keuringsattest voor een particuliere woning is 25 jaar. Dit zit normaal in je postinterventie dossier.
 • Een gaskeuring is verplicht wanneer er sprake is van een nieuwe binneninstallatie waarvoor uw distributienetbeheerder een meter komt openen of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de aardgasinstallatie. Dit zit normaal in je dossier.

Let op : In geval van  VME of Vereniging Mede-Eigenaars wordt dit meestal gedaan door de syndic. 

Op te vragen bij de de huurder:

 • Vraag jaarlijks bij uw huurder de onderhoudsattesten van airco en ventilatie op.
 • Vraag steeds bij uw huurder het ruimingsattest van de septische put op.
 • De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst dat de schade niet door zijn schuld is ontstaan en dient ook jaarlijks zijn polis te verlengen. Vraag jaarlijks aan uw huurder het betalingsbewijs van de brandpolis op.
 • Vraag bij uw huurder het reinigingsattest van de schoorsteen op.
 • Vraag onderhoudsattest van de CV-installatie op : CV -installatie op gas: 2-jaarlijks onderhoud en CV -installatie op stookolie: jaarlijks onderhoud.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.