Het departement Landbouw en Visserij subsidieert advies aan landbouwers via Kratos.

Landbouwers, die actueel veel vragen hebben over energie of water kunnen nog tot 20 december 2022 inschrijven voor dergelijke gratis adviezen.

Tot op heden is dit blijkbaar nog te weinig bekend.

Facturatie.

De adviesverlening is volledig gratis voor de landbouwer.

In het kader van KRATOS mogen dus geen facturen aan u als landbouwer overgemaakt worden. De betaling van de adviesverlening valt binnen het kader van de overheidsopdracht wat betekent dat de overheid de adviesdienst uitbetaalt.

Inschrijving is eenvoudig
Klik hier voor toegang op het E-loket.
Als je niet meer vindt hoe het werkt, kan je hier  een link vinden naar de handleiding.

Inhoud:

Module 6B: Energie
Bedrijfsadvies met betrekking tot energieverbruik moet gegeven worden volgens de drie basisprincipes van Trias Energetica: een maximale energiebesparing, een maximaal gebruik van hernieuwbare energie en een optimale benutting van fossiele brandstoffen. Bedrijfsadvies moet minimaal volgende vier adviesonderdelen bevatten:

 • Energieaudit
  Het advies omvat de uitvoering van een energieaudit en het opstellen van een auditrapport inclusief:

  1. het verzamelen van gegevens,
  2. de verwerking van de informatie,
  3. het opstellen van een auditrapport met: – het profiel van het energieverbruik, – de vergelijking met andere bedrijven, – de aanbevelingen voor besparingen en hernieuwbaar energieverbruik.
 • Nieuwbouw en renovatie
  Het advies omvat bij nieuwbouw en renovatie advies over de optimalisatie van de gebouwconstructie en het binnenklimaatsysteem, conform de actuele energieprestatieregeling vanaf 1 januari 201516.
 • PDPO III-maatregelen
  Het advies behandelt voor de specifieke bedrijfssituatie de mogelijkheden die PDPO III-maatregelen 1 en/of 4 kunnen bieden met betrekking tot verbetering van het energieverbruik17.
 • Andere energiemaatregelen.
  Het advies behandelt de mogelijkheden die andere energiemaatregelen kunnen bieden met betrekking tot verbetering van het energiegebruik (zie www.enerpedia.be)

Bij elk van de vier adviesonderdelen een kosten-batenanalyse (inclusief energiebesparing) op maat van het bedrijf.

Het is dus zeker de moeite waard:
Wat je onmiddellijk doet, geraakt niet vergeten.

Riccy Focke

Links

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.