Er zijn verschillende wettelijke kaders om de vergoeding voor gebruik van onroerende goederen te bepalen.

Je hebt

  • de woninghuurwet
  • de handelshuurwet
  • de pachtwet
  • de erfpacht

De laatste 10 jaar zijn veel gronden in erfpacht gegeven.
Beleggers kocht vooral gronden tegen een vaststaand rendement op hun vermogen (excl. waardedaling of -stijging).
De verkoopwaarden waren verschillend van de marktwaarde van gronden onder de andere wettelijke kaders.
De erfpachtvergoeding wordt jaarlijks berekend aan de hand van de evolutie van de consumptie index.

Formule: nieuwe erfpacht = initiële erfpacht bij startdatum x de huidige consumptie index / de consumptie index bij startdatum.

Voorbeeld:  Gezondheidsindex bij indexering 115 / Gezondheidsindex bij startdatum 100 => stijging met 15% tov de start erfpacht.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.