Door verschillende overheidsmaatregelen en gevolgen van geopolitiek zullen heel wat bedrijfsgebouwen in Vlaanderen van functie wijzigen.

 • Iedere functiewijziging moet getoetst worden aan de huidige omgevingsvergunning van de onderneming.
  Hiervoor neem je best contact op met de milieudienst van je gemeente met de vraag of de andere bestemming toegelaten is. Laat het antwoord op papier zetten zodat je zeker bent van het advies wanneer de adviserend ambtenaar verandert van functie.

  • In heel veel gevallen is er een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Om dit aan te vragen neem je best contact op met een gespecialiseerd dienstverlener, die de wetgeving en de aanvraagprotocollen kent. Voor de gewone burger of ondernemer is dit niet doenbaar. Ten bewijze : er zijn geen handleidingen te vinden op de overheidswebsite noch op youtube.be
   • Terwijl je toch heel je bedrijf in de schijnwerpers zet voor de vergunningverlenende overheid, kijk even of alle andere delen van je bedrijf nog correct vergund zijn. In heel veel gevallen zijn er historisch aanpassingen gebeurd (verhardingen, randactiviteiten), die toen niet moesten gemeld worden.
    • Als je dit niet tijdig rechtzet, kan dit op korte termijn leiden tot boetes van handhaving en op langere termijn problemen geven met de waarde (verkoopbaarheid) van je onderneming.
   • Kijk ook even na wat de impact is van natuur in de buurt van je bedrijf op de toekomst van je bedrijfsactiviteiten: door de programmatorische aanpak stikstof (PAS) en opgelegde geurstudies zullen heel wat ondernemingen met een of andere emissie nog moeilijk (of niet) hervergund kunnen worden in de toekomst. Dit betekent een waardevermindering op je vastgoed bij overname of verkoop. Hou hier rekening mee in de bedrijfsstrategie en -investeringen in de toekomst.
    In sommige gevallen is tijdig alloceren gewenst of opgelegd.
 • Wie zijn gebouw gebruikt voor stalling van voertuigen (incl kampeermiddelen) en dit vergund krijgt, moet zeker zijn brandverzekering aanpassen. Laat je verzekeringsmakelaar zijn advies op papier zetten.
  • In principe zal de brandverzekering enkel de brandschade van het gebouw vergoeden!
   Eigenaars van gestalde voertuigen moeten zelf een geldige en betaalde brandverzekering voor hun voertuig of kampeerwagen voorleggen.
  • Bij iedere stalling moeten bovendien de gasflessen en (meestal) autobatterijen afgekoppeld worden.
  • Op internet vind je verschillende modelcontracten voor stalling van voertuigen of kampeermiddelen. Ze geven je inspiratie en kunnen je helpen een goed eigen contract op te maken. Het is absoluut noodzakelijk om dit te laten goedkeuren door je verzekeringsmakelaar.
  • Anders betaal je mogelijk verzekeringspremie voor een schaderisico, dat niet verzekerd is.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.