Of het nu gaat over adviesverlening of hulpverlening,
Het succes en de werkelijke impact voor professioneel advies hangt af van het verschil in referentiekaders van de adviesgever en de adviesvrager.

In praktijk zie ik regelmatig dat de referentiekaders tussen adviseur en adviesvrager te veel verschillen, waardoor het niet ‘klikt’.

Door ervaring kunnen adviseurs ook wel dicht bij de adviesvrager staan, op voorwaarde dat ze denken vanuit de leefwereld van de adviesvrager en weten wat de onhaalbaere drempels zijn.

Herstel en oplossing begint steeds met verbinding door respect en vertrouwen. (ook al is er nog geen verandering)
Een verbinding die blijft staan en die niet wegvalt, als de verandering niet snel genoeg optreedt.

Dit wil niet zeggen dat je als adviseur een ‘softie’ moet zijn:
je kan ook met respect vertellen waar het op staat: Hard, duidelijk en concreet.

Cirkel van invloed als onbekende aan tafel.

Als het klikt tussen de adviseur en adviesvrager, is de invloed van de ‘onbekende derde aan tafel’ ook belangrijk.
Hoe reageert de omgeving, familie, ‘de cirkel van vertrouwen’ rond de adviesvrager.

Indien deze cirkel van vertrouwenspersonen rekening houdt met een andere waarneming of een ander belang, kan hun mening de geprojecteerde verandering van de adviseur belemmeren.
Het is immers bekend dat de mens-adviesvrager angstig is voor verandering: Zodra iemand bevestigt dat deze verandering/ verbetering niet wenselijk is, verliest de adviesvrager (gemakkelijkheidshalve) de motivatie om zijn dagelijkse problemen beter en anders aan te pakken.

Het effect van advies en begeleiding hangt dus niet alleen af van de ervaring van de adviseur, maar ook van de context ( familie en omgeving).

De meest complexe advies- en hulpverlening leert ons dat het referentiekader van de adviesvrager veel sterker is dan de waarde van het advies. Als de omgeving blijft zeggen dat verandering onmogelijk is, dan komt er ook geen verandering.

Als de situatie erg genoeg wordt, komt er toch een oplossing.

Familie, vrienden en collega’s kunnen de zaken blijven volgen:

Ook als de zaken in de verkeerde kant evolueren, blijven ze staan ter ondersteuning. Herstel begint met de verbinding met de adviesvrager.

Ze kunnen de betrokkene ondersteunen door kleine stappen van vooruitgang te herkennen en te waarderen. Dit helpt om het langere traject aan te vatten en vol te houden. ‘Een olifant eet je ook hapje per hapje‘.

Soms moeten deze vertrouwenspersonen zelf ook geholpen/ geadviseerd worden:
als ze blijven ‘brandjes’ blussen en de ‘hoogste nood oplossen’, komt nooit de ‘urgentie tot verandering’ op tafel.
Ongewild worden ze hierdoor de oorzaak van de blijvende problemen, in plaats van de noodzakelijke oplossing.

Een ander groep omstaanders, die de gewenst verandering  kunnen in gang zetten, zijn lotgenoten en ervaringsdeskundigen die vanuit hun gelijkaardige situatie getuigen hoe ze de moeilijke verandering hebben aangevat, hoe dikwijls ze terugvielen en hoe ze er uiteindelijk toch geraakt zijn.

Het is pas wanneer de omgeving de voorspelde contradictie tussen de realiteit en de oplossing werkelijk  ziet vergroten tot een crisis, dat de kans stijgt om samen de problemen integraal en structureel aan te pakken.

En dan lukt het dan wél. Beloofd.

“Everything will be okay in the end.
If it’s not okay, it’s not the end. ”
zei John Lennon

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.

Voor verdere toelichting over het verhogen van de efficiëntie van adviesverlening / hulpverlening, kan je me steeds contacteren.

Het verschil tussen ervaring en een diploma.

Rustig blijven helpt.