Natuur komt overal voor : in je privétuin , op je privéterrein en op openbaar gebied.

  • Onze huizen en tuinen beslaan ongeveer 12.8% (174.770 ha) van Vlaanderen. Dit is indrukwekkend veel. Je hebt als burger dus impact.
  • Het openbaar terrein van gemeenten, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs, natuurgebieden… is veel groter. Als alle belanghebbenden en bestuurders kijken wat ze kunnen doen voor meer natuur op dit openbaar terrein, dan gebeurt er echt veel meer dan nu.
    Dit is trouwens een wettelijke plicht voor de lokale overheden.

Als je écht aandacht voor natuur wil, kan je natuurbeheerders helpen door je waarnemingen door te geven op het daarvoor bedoelde meldpunt.

  • Op https://waarnemingen.be/ kan je je foto’s en waarnemingen registreren.
    Zo krijg je meer zicht op de mooie natuur die er is, maar niet in de beeldvorming gebruikt wordt.

De Commissie heeft de biodiversiteitsstrategie in mei 2020 gepresenteerd. De belangrijkste actie die uiterlijk in 2030 moeten zijn uitgevoerd, zijn: ervoor zorgen dat ten minste 30% van het zee- en land­oppervlak van de EU bestaat uit beschermde gebieden, onder meer door de bestaande Natura 2000-gebieden uit te breiden.

Aangezien 50% van het landoppervlak al bezet is door woningbouw en infrastructuur, wil dit zeggen dat 60% van het buitengebied beschermd natuur moet worden. Dit is wat de burger blijkbaar wil en wat Europa daarom oplegt. En dit gaat invloed hebben onze leefwereld.

Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat invasieve exoten de bestaande natuur acuut en snel bedreigen en vernietigen. Als we alleen de gewenste natuur willen overhouden, moeten we daarom zelf reageren.

Je deelname aan waarnemingen.be om natuur in kaart te brengen is hierbij een gigantisch hulp. Hierdoor worden de invasieve exoten immers zichtbaar maken voor de natuurbeheerders.

Op https://waarnemingen.be/species/invasieve-exoten/observations/  kan je ze bekend maken, zodat ze op de alarmlijst komen en ze de maatregelen kunnen nemen, die wettelijk verplicht zijn.

Indien je moeite hebt in het herkennen van de verschillende soorten (zoals ik), kan je gebruik maken van verschillende apps.

Natuur is een zaak van iedere burger.
Door natuurbeheerders met hun 100.000-den vrijwilligers te helpen met hun dringende beheerstaken, help je écht de natuur vooruit.
Je kan best zelf ook aan de slag door je waarnemingen in te geven en je lokaal bestuur hierover te informeren, zodat ze de vorderingen van het beheer kunnen monitoren.

“There is no alternative”.
174.770 ha tuinen en al het openbaar terrein kunnen het verschil maken op de onteigeningen in het buitengebied. 

Ondersteuning met subsdie

Gratis tuinadvies via Tuinrangers

Slecht natuurbeheer zorgt voor problemen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.