Wettelijk kader voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten op komst
 

Het Vlaams Parlement heeft op 8 februari 2023 een decreet aangenomen dat een wettelijk kader invoert voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten in kamerwoningen. 

Concreet krijgen gemeenten de mogelijkheid om een verordening aan te nemen, die voorziet dat een vergunning kan worden bekomen voor het verhuren van kamerwoningen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten indien deze kamerwoning aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Werkgevers kunnen slechts een vergunning bekomen als er voor alle kamers een conformiteitsattest van maximaal één jaar oud beschikbaar is. De vergunning is vijf jaar geldig en kan worden vernieuwd indien de voorwaarden vervuld blijven. 

De Vlaamse Regering moet wel eerst nog uitvoeringsmaatregelen nemen, zoals het vaststellen van de specifieke woningkwaliteitsnormen voor dergelijke verhuur. Wij volgen dit uiteraard verder op en houden u op de hoogte. 

 

Conformiteitsonderzoek en technisch verslag 

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van uw woning nodig.  

Wat is het conformiteitsonderzoek en technisch verslag? 

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert de woning op de kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag. 

Het technisch verslag is een controlelijst die woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen gebruiken bij het onderzoeken van uw woning. Het bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. 

Er is een apart technisch verslag voor zelfstandige woningen(opent in nieuw venster) (eengezinswoningen, appartementen, studio’s), voor (studenten)kamers(opent in nieuw venster) en voor huisvesting van seizoenarbeiders(opent in nieuw venster). 

De drie modellen zijn op elkaar afgestemd, maar voor kamers beoordeelt de woningcontroleur naast het gebouw en de kamers ook de gemeenschappelijke functies (toiletten, badkamers en keuken). 

Het technisch verslag bevat 3 categorieën van gebreken: 

Categorie I  kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar. 
Categorie II  ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt. 
Categorie III  ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar. 

7 gebreken van categorie I gelden als een gebrek van categorie II. 

Wat we nu al weten. 

Kamers voor seizoenarbeiders 

De woningkwaliteitsnormen voor de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders houden rekening met de specifieke behoeften en problemen van de tuinbouwsector. De normen voor kamers voor seizoenarbeiders verschillen daarom van kamers en studentenkamers. 

De oppervlakte van een kamer of slaapruimte voor seizoenarbeiders moet minstens 8 m² per persoon bedragen. Er staat geen grens op het aantal personen dat in een ruimte/kamer mag slapen, zolang de minimale oppervlakte van 8m² per persoon maar wordt gerespecteerd en het nodige comfort aanwezig is. 

Een gebouw met kamers voor seizoenarbeiders moet over een gemeenschappelijke (leef-)ruimte beschikken. Die mag niet kleiner zijn dan 10m². Die minimumoppervlakte verhoogt naargelang het aantal bewoners. 

Gewone kamers moeten elk over een individuele wastafel beschikken, voor seizoenarbeiders mag dat een gemeenschappelijke wastafel zijn (minimaal een wastafel per zes bewoners).  

 

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.