Vroeger heb ik het veel meegemaakt;

Op de rechtbank zag ik stapels invorderingen bij de rechter goedgekeurd voor verder invordering en beslag.
Het gros waren kleine schulden bij bv ziekenhuizen, die vertiendubbelden door de invordering.
Ooit gezien hoe een factuur van 50 euro, bij de rechter al was opgelopen tot 1000 euro.

In de Kamercommissie Economie van woensdag 12 april 2023 werd het wetsontwerp om overmatige schuldenlast aan te pakken in tweede lezing goedgekeurd.
Consumenten zullen dankzij het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden.

Die invorderingskosten worden bovendien geplafonneerd.
Oost-Vlaams cd&v-Kamerlid Leen Dierick is tevreden dat een wetsontwerp eindelijk door de commissie is gestemd, meer dan drie jaar nadat haar eerder voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke stap in de juiste richting.”

Onderstaande rekentool rekent het voor u uit.

Dit heeft wellicht negatieve gevolgen voor schuldeisers aan consumenten of advocaten / incassobureaus, die hun brood verdienen met invorderen. Mogelijk wordt minder snel consumentenkrediet gegeven, maar het kan niet anders.

Als een maatschappij het toelaat om invorderingen 10 keer groter te laten worden dan de oorspronkelijke schuld, is wetgeving nodig.

Ik steun.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.