Groei met als doel het inkomen op peil te houden , is niet voor alle ondernemers een zinvolle strategie.
Vooral als je veel verdoken kosten niet meerekent, kan het zomaar zijn, dat je je verlies verdubbelt.

Schaalvergroting is wel ideaal, als je de marges kan vergroten

door een betere arbeidsproductiviteit en betere benutting van je bestaande investeringen.

Voor je denkt aan groei, moet je best even nadenken over andere strategieën.

 • Kan je je resultaat verbeteren door je bedrijf te optimaliseren?
  • Inzicht in je kostprijs kan je hierbij richting geven.
  • Kan je nog efficiënter werken en de kosten drukken : dit is zuiver in de pocket.
  • Een gemakkelijke kostenpost, die veelal wordt vergeten is eigen arbeid.
 • Heb je een backup plan voor, mocht het even tegen gaan?
  • Dit voorkomt schade die je groei onmogelijk kan maken.

Als die strategieën zijn uitgeput, komt de groei er vanzelf: Dit is niet tegen te houden.

 • Zolang de marginale kosten van de uitbreiding lager is dan de marginale opbrengst, zit je goed.
  • Zijn de extra opbrengsten gelijk aan de extra kosten, dan ga je alleen maar meer werken en meer risico lopen.
 • Als je bedrijf rendabel is en de bijkomende investering op zich een gunstig resultaat, dan is het als een ‘eitje pellen’ om aan financiering te geraken.
  • Iedereen wil wel helpen om je goede zaak beter te maken.
 • Voor je je plan uit de doeken doet, ga eerst even na wie er allemaal vertrouwen heeft in de markt.
  • Hun argumenten pro en contra kunnen je ondernemersplan versterken voor je er mee buiten komt.

Geraak je er zelf even niet aan uit?
Logisch ieder zijn vak.
Ik kan je helpen om zaken te berekenen, te organiseren en voor te bereiden. 

Ter inspiratie voor KMO’s die willen groeien: kijk even naar de gratis ondersteuning van Vlaio hierover. 

Je kan ook maatwerk inroepen.

Maatwerk waar je iets aan hebt. 

Een ervaren ondernemershulp

 • biedt veilige ruggespraak bij het nemen van grote beslissingen.
 • heeft een bredere visie dan een sectorspecialist, die alleen naar een specifiek onderdeel van het bedrijf kijkt. Een gesprek met een ondernemershulp gaat over het belang van de ondernemer zelf en hierdoor kan het gesprek een heel andere richting uitgaan.
 • kijkt niet alleen naar de toekomst van het bedrijf, maar ook naar de toekomst van de ondernemer en zijn gezin.
 • dwingt wel eens na te denken over onderwerpen waar je als ondernemer niet aan dacht.
 • werkt wel samen met specialisten, die hun expertise kunnen uitwerken op een deel-vraagstuk.
 • heeft door de jaren een netwerk van specialisten opgebouwd, die het stokje kunnen overnemen om aan het doel te geraken.
 • is rendabel door zijn ervaring, die het gesprek op tempo houdt: je verliest geen tijd en komt sneller tot de essentie van de zaken.
 • zal in de toekomst voor crisisbestendige bedrijven steeds noodzakelijker worden om de vele snelle veranderingen in het ondernemerskader in beeld te krijgen en houden.