Camerabewaking wordt steeds meer noodzakelijk.

Na een incident bij ongewenst bezoek is het belangrijk dat je bewijzen hebt om je te kunnen verdedigen.
Verzekeringsmaatschappijen vragen ook steeds meer bewijs van het slachtoffer. Steeds meer KMO’s hebben dit door.
Hoe hang je bewakingscamera’s binnen de regels van de wet? 

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
  • de orde te handhaven

Geen verborgen camera’s

Het heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is strikt verboden.

Heimelijk gebruik

= gebruik zonder voorafgaande toestemming van de gefilmde persoon à betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt = voorafgaande toestemming: belang van het pictogram!

= gebruik dat niet voldoet aan de aankondigingsvereisten (pictogram + andere informatiekanalen) voorzien voor het gebruik van mobiele bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen.

Het is niet noodzakelijk de camera die zichtbaar is, maar eerder de informatie over de aanwezigheid van de camera.

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven.

Wanneer je een bewakingscamera wil plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

  • Bewakingscamera’s die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet.
  • Bewakingscamera’s op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68worden nageleefd.

Aangifte

Als je een bewakingscamera plaatst, dan moet je de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be kan je gratis een aangifte voor camerabewaking indienen. Je moet hiervoor wel inloggen met je EID en pincode, of met de Itsme-app.

Installatie van camerasystemen

De installatie van een camerasysteem kan je als privépersoon zelf doen. Dat mag je enkel doen voor eigen rekening en niet voor een derde. Je kan natuurlijk ook beroep doen op een professionele onderneming.

Wie diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen, de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten aanbiedt of uitoefent, moet steeds vergund zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.

Ben je op zoek naar een vergunde onderneming voor camerasystemen?
Raadpleeg dan de lijst van vergunde ondernemingen.

Werken in de sector als installateur.

Het beroep van camera-installateur wordt geregeld door de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten.

Wil je aan de slag in de private veiligheidssector? Dan gaan onze diensten na of je voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en of je de vereiste opleidingen gevolgd hebt voor de functie die je wenst uit te oefenen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijg je van ons een identificatiekaart gekoppeld aan de onderneming die de kaartaanvraag voor jou heeft ingediend.

Bronnen:

Wat is dan de wet over geluidsopnames als bewijs?

Goed om weten

Dit is een onderdeel van de lessenreeks: ‘Ondernemen tussen alle regels en wetten door’.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.