De bouwsector is zeer kwetsbaar, waardoor je als klant ook kwetsbaar wordt

Aanleiding: er is sprake van om in alle sectoren de inhoudingsplicht op te leggen. Hoe komen ze erop?

Het klinkt alsof de wereld op zijn kop staat. 

De overheid dwingt zijn burgers en ondernemingen om schulden aan de fiscus of RSZ in te vorderen, in plaats van dat zélf te doen.

Wie een beroep doet

  • op een aannemer of een onderaannemer voor de uitvoering van werken in onroerende staat
  • een onderneming uit de vleesindustrie
  • een bewakingsfirma

moet controleren of zijn medecontractant sociale of fiscale schulden heeft.

Als dergelijke schulden bestaan, moet je bij de betaling van de werken een deel inhouden en storten aan de RSZ en/of de fiscus. Leef je de inhoudingsplicht niet correct na, dan loop je risico. Je riskeer immers, naast de betaling van een aanzienlijke boete, hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de betaling van de schulden van de medecontractant.

Ik ken bedrijven die 2 keer betaalden: de eerste keer aan de leverancier en een tweede keer aan de overheid. Sommigen gingen uiteindelijk hierdoor failliet. 

Sinds 2008 is de registratie als aannemer, vleesbewerker of bewakingsfirma geen criterium meer voor de toepassing van de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat telt, is het al dan niet bestaan van sociale en/of fiscale schulden.

Ik weet het dus al lang, maar het kost veel moeite om bij iedere leverancier dit te controleren.

Je kan dit via https://www.checkinhoudingsplicht.be/ en het ondernemersnummer van je leverancier.

Tips:

  • Als je toch de tijd neemt, check ook over de balans en resultaatrekening via de Kruispuntbank Ondernemingen.
  • Het is niet eenvoudig om de leverancier van je leverancier te kennen: daarom zou op de bestelbon een extra voorzorgsmaatregel moeten staan, dat je niet kan instaan voor de inhoudingsplicht van je leverancier tov zijn onderaannemers/leveranciers.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.