Gisteren toonde departement Landbouw hoe je gratis de droogte op je velden kan monitoren via satellietbeelden.
Wie  niet kan vinden hoe dit werkt , leest best even de handleiding. 
Je kan deze app consulteren zonder in te loggen via geoloket landbouw
Zelf moest ik zoeken naar die ‘achtergrondlagen’: die kan je aanklikken door linksboven het kaartje te klikken.
Daarna moet je in de linkerkolom 2 x Sentinel aanklikken.

Beregening gaat onze aandacht vragen.

Wie dit jaar veel beregende, levert meer grondstoffen aan de voedingsindustrie.

Wie dit niet deed, kan niet rekenen

  • op een hogere prijs door de vraag en aanbodformule en
  • afzetcontracten, die zich niet aanpassen aan de droogte.

Dus stelt zich de vraag: wat gaan we volgend jaar doen? Toch maar ook beregenen? 

Er zijn in de vorige jaren al verschillende onderzoeks- en voorlichtingsprogramma’s gemaakt rond dit onderwerp.

Wat kost beregening?
Je kan ook zelf aan de slag met de rekentool van het PCG. 
Er zitten heel interessante feitenfiches bij, die je prijzen, voor- en nadelen weergeven. 

Wat brengt beregening op?
Dit is eigenlijk de belangrijkste vraag, die je je moet stellen.
Hier is te weinig over te vinden, volgens mij. Maar dit bepaalt wél je toekomst.
Maak eens de simulatie voor 10 ha en voor 100 ha en kijk naar het effect. 

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.

Durf te vragen: kan je me helpen? 

Ik ben nog op zoek

Ik veronderstel dat 1000-den boeren dit wel willen doen, maar de weg moet nog duidelijker gemaakt worden. 

Taaklast
als je je vee en teelten wilt beschermen tegen de gevolgen van droogte.

Eerst onderscheid maken tussen niet-bevaarbare waterlopen en rivieren of kanalen