In begeleidingen vroegen veel ondernemers hoe ze hun zaakvoerdersvergoeding uit hun BV moeten halen? Als loon (zwaar belast in de PB) , als kosten eigen aan de werkgever (minder belast, maar beperkt) of op nog een andere manier.

In veel vennootschappen zien we een grote rekening courant actief: de zaak leende geld aan de zaakvoerder. Veelal deed de zaakvoerder privébetalingen met geld van de zaak en bouwde hij hiermee een privéschuld op ten voordele van de vennootschap.

De vraag die eerst moet gesteld worden is dan ook niet ‘hoe’, maar ‘hoeveel’?

Hoeveel zaakvoerdersvergoeding moet maandelijks uit de BV gehaald worden?
Je kan uitgaan van verschillende benaderingen:

 • Arbeidsvergoeding per gewerkt uur (aantal uur x max uurloon van medewerker?)
 • Vergoeding voor eigen kapitaal in de vennootschap (rendement spaarrekening of beurs?)
 • Management vergoeding voor het risico dat de ondernemer loopt. Waarom doe je het anders?

Zelf maak ik veel meer de berekening: hoeveel privé budget heeft de zaakvoerder eigenlijk nodig?

 • Om te leven (alle vaste kosten + voeding)
 • Om huur of woningkrediet te betalen
 • Lopende leningen of leasing voor eigen wagen
 • Afbetalingsplannen voor oude schulden.
  • Heb je nog een zaak in privénaam? Wat is daar de behoefte in bedrijfskapitaal?
  • Had je nog restschulden van een vorige zaak? Wat is het afbetalingsplan?
 • Eventueel alimentatie na een scheiding
 • Hobbies, vakantie, …

Deze som van alle bedragen is veelal veel hoger dan de ondernemer zelf verwacht. Wees eerlijk met je boekhouder.

Veel ondernemers beseffen niet dat dit moet gefinancierd worden met netto-vergoeding uit de zaak.
Als je bijvoorbeeld 2500 euro netto per maand nodig hebt, dan moet de bruto zaakvoerdersvergoeding veel hoger zijn. Het verschil zit in de personenbelasting (35-50%) en de sociale bijdragen (20.5%+3%).

Daarom raad ik ondernemers aan om deze berekening ernstig op te maken samen met hun boekhouder.
Laat je boekhouder ook een ‘resultaatrekening’ maken van je privésituatie.
Een mandaat geven aan je boekhouder om je persoonlijke Myminfin te consulteren is een hele stap vooruit.

 • Bij de oprichting van een vennootschap is een goed doordacht ondernemingsplan nodig.
 • Hieruit kan je ook afleiden hoeveel geldmiddelen je nodig hebt om de eerste 3 jaar te overbruggen. Dit is veel hoger dan de wettelijke eisen.
 • Een verkeerd ondernemersplan of te weinig kapitaal kan je nog veel meer geld kosten, indien schuldeisers je confronteren met oprichtersaansprakelijkheid.

Systeemfouten in de oprichting van BV’s geraken niet opgelost.
De gevolgen zijn echter dramatisch voor de ondernemer en zijn/haar gezin.

Ik heb een programma om drama’s te voorkomen.

Steeds bereid om tijd te maken. 

Ik ben zelf geen boekhouder, maar werk graag met haar/hem samen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.