De nieuwe regels hebben betrekking op de toegestane kosten, interesten en procedures bij het innen van openstaande schulden bij consumenten.

Pas veertien dagen na het versturen van de eerste herinneringsbrief, kan er een extra herinnering verstuurd worden. Vanaf dit moment kunnen er tevens verwijlintresten en een schadevergoeding geëist worden.

 • Termijn voor Interesten:
  • Interesten mogen pas worden berekend nadat er een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf de vervaldatum van de factuur.
   Voor de eerste aanmaning geldt een aanvullende termijn van 3 dagen als er een brief wordt gebruikt en 1 dag als een e-mail wordt gebruikt.
  • Het toepasselijke jaarlijkse interesttarief is 10,5%. Dit tarief wordt berekend op het totaalbedrag van de onbetaalde factuur.
 • Kosten bij laattijdige betaling:
  • Kleiner of gelijk aan €150: Maximale verhoging van €20.
  • Vanaf €150,0 t.e.m. €500: Maximale verhoging van €30 + 10% op schijf boven €150.
  • Meer dan €500: Maximale verhoging van €65 + 5% op schijf boven €500 (maximale verhoging van €2000).

Bron:  GDW

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.