De sociale inspectie heeft weer een succes strategie gevonden om ondernemers te controleren.

Sinds 2014 moeten aannemers en sommige andere ondernemers een werfmelding doen bij contracten van > 30.000 euro.
Indien er samengewerkt wordt met onderaannemers ligt dit grens op >5.000 euro.

Veel aannemers werkten altijd met eigen personeel en doen dus al altijd de werfmelding bij >30.000 euro.
Nu er geen personeel meer te vinden is, en er moet samengewerkt worden met onderaannemers,
zouden ze eigenlijk al die werfmelding moeten doen bij > 5000 euro. (In praktijk dus bijna altijd).

Voor de sociale inspectie is de controle op werfmelding dus een succesvolle strategie om aanslagen uit te schrijven.

Wie moet een werfmelding doen? 

  • werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
  • de levering van stortklaar beton Werken ‘30bis’:
 • Werken ‘30ter
  • die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en
  • bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector.

Hoe moet je je werfmelding doen?

Veel gestelde vragen

Boetes zijn niet van de poes.

 • Voor de hoofdaannemer 5% van de totale som van uitgevoerde werken .
 • Voor de onderaannemer ook 5% van de werken, maar de hoofdaannemer mag alles uit de kast halen om je dit te doen betalen, door zelf je boete af te trekken van je factuur naar de hoofdaannemer.

Te onthouden

 • Boetes kunnen een zware impact hebben op je bedrijfsresultaat.
 • De taaktijd voor werfmeldingen wordt meestal vergeten bij de kostprijsberekening van het contract. Neem dit op in je voor- en nacalculatie. Maak er een offertelijn van, zodat je klant zich hiervan bewust is.
 • Vroeg of laat wordt iedere ondernemer gepakt:
  lidmaatschap bij een verdedigende organisatie of syndicaat is belangrijk om op basis van de laatste regels uw rechten en plichten te kennen.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.