Vandaag las ik dit in de media. Verschillende energievoorlichters zijn op baan.

Bedrijfsleiders kunnen moeilijk het onderscheid tussen onafhankelijke voorlichters en vertegenwoordigers van energiemaatschappijen maken.

Overschakeling van kleinverbruikers <50.000 kWh is redelijk eenvoudig.

Sinds 13 september 2012 kunnen zelfstandigen en kmo’s gratis van leverancier veranderen.
Deze maatregel geldt voor zelfstandigen en kmo’s met een jaarlijks verbruik van minder dan:

  • 50 MWh (50.000 kWh) voor elektriciteit en
  • 100 MWh (100.000 kWh) voor aardgas.

Opgelet: Sinds 1 september 2021 is deze grens voor elektriciteit verruimd. (bron)
De nieuwe grens ligt dus voortaan op

  • 100 MWh (100.000 kWh) voor elektriciteit en
  • 100 MWh (100.000 kWh) voor aardgas.

Deze nieuwe grens geldt alleen voor overeenkomsten, die afgesloten worden, aangepast of hernieuwd na 1 september 2021 !
Dit wil dus zeggen dat bedrijven met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 MWh en 100 MWh, die moment een contract hebben, nog hun oorspronkelijk contract moeten uitdoen. Dit valt dus weer tegen.

Tip: Zet de einddatum van je lopend contract op je kalender of digitale agenda. En zeg tijdig op: je bestaande leverancier kan tegen einde contract nog steeds zijn beste aanbod doen, maar andere leveranciers hebben zo weer kans om je energiekosten te verminderen.

Er is een verplichte opzeggingstermijn van 30 dagen. Om je contract stop te zetten volstaat het om in te tekenen op het contract. De nieuwe leverancier verwittigt je vorige leverancier en zorgt voor de overdracht van je leveringspunten bij de distributeur.

Tips:

  • Zorg wel dat u de contractvoorwaarden goed leest en bewaart. Veel contracten worden getekend op een doorschrijfpapier, waarvan het onderste deel (onduidelijk om te lezen) bij de ondernemer-klant blijft. De contractvoorwaarden zijn later amper terug te vinden.
  • De bedenktijd van 14 dagen wordt dikwijls omzeilt door u als nieuwe klant pas na het verstrijken van die periode een duidelijk contract op te sturen.
  • Let op met telefonische contracten: tijdens je werk wordt u soms gebeld of u wilt overschakelen. Bij interesse wordt soms gewoon een toezegging genoteerd en wordt je contract overgezet zonder dat u het beseft.

Overschakelen bij professionele verbruikers is veel moeilijker.

Professionele klanten met een verbruik hoger dan 50.000 kWh voor elektriciteit en/of 100.000 kWh voor aardgas moeten de einddatum van hun contract respecteren. Als ze het contract toch voortijdig wensen stop te zetten, zal de vorige leverancier een verbrekingsvergoeding aanrekenen.

Veel ondernemers beseffen niet dat hun contract stilzwijgend is verlengd en krijgen een gigantische boete aangerekend.

Tip:

  • Indien je als professionele afnemer schikt over te schakelen, bespreek je best je bestaand contract met de nieuwe kandidaat-leverancier, die dan op papier kan garanderen in welke omstandigheden je deze verbrekingsvergoeding niet hoeft te betalen.

Besluit:

Energie kost veel geld. Er zijn mogelijkheden om te besparen, maar de drempel om te veranderen is hoog.
Indien je vastloopt, schakel best professioneel advies in bij je advocaat, die je contracten kan nalezen.

Vergelijken van tarieven kan via https://www.mijnenergie.be/

In deze toepassing kunnen consumenten direct hun contract aanpassen. De nieuwe leverancier zorgt voor alles. In mijn geval een besparing van 500 euro per jaar. Mooi meegenomen in 15 minuten tijd.
Zoals hierboven beschreven is dit een stuk moeilijker voor grootverbruikers, bedrijven.

Dit is een onderdeel van mijn Besparingsworkshop voor bedrijven. 

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.