De eerste beslissingen Vrijwillige Stopzetting Varkenshouderij zijn per aangetekend schrijven toegekomen:
De berekeningen kloppen volgens de indieners.
Tips bij een stopzetting van een stal of volledig activiteit om aanslagen/heffingen en facturen zo snel mogelijk te verminderen:
Er komt heel wat op je af.
Hier tips voor zaken waar je ook mee te maken kunt krijgen:
– Aanvragen uitbetaling stopzetting en eventueel aanvragen uitbetaling sloopvergoeding niet vergeten opsturen (zet het op je kalender).
– Kadastraal inkomen aanpassen – gebruik formulier 43b voor afbraak of verbouwing. Opletten: laat dit niet via mail aanpassen, maar via post of via www.myminfin.be (stappenplan te volgen)
– Verzekeringen aanpassen aan lager risico. Een vermindering van risico geeft een teruggave van een betaalde premie. Maak er de gewoonte van om iedere fase in de stopzetting te melden aan de verzekeringsagent.
-Pas ook je Rendac-abonnement aan aan de lagere dierbezetting (voor de volgende factuur komt). Dit kan per mail naar klantendienst@rendac.com
– Aanpassen KBO (activiteiten onderneming) via https://lnkd.in/eFiZuzwY
– Informeren DGZ over stopzetting en terugsturen overtal van ringnummer (Formulier melding stopzetting beslag)
– Afmelden varkensactiviteit bij provinciale afdeling FAVV. Dit kan via mail
– Contacteer VMM rond de waterheffing. Laat zeker grondwatermeter staan om een heffing op de totale vergunde m³ te voorkomen
– Kijk voor een functiewijziging van je woning van ‘agrarisch’ naar ‘residentieel’ als je hoofdinkomen niet meer van agrarische aard is.
– Kijk ook voor een functiewijziging van gebouwen als er geen dieren meer zitten.
– Pas vergunning accijnzen ‘energieproducten en elektriciteit’ aan.
– Informeer de ontvanger van de gemeentebelasting (opcentiemen op onroerende voorheffing en leegstandheffing).
– Informeer de ontvanger van de provinciebelastingen bijstopzetting van ondernemersnummer.
– Bekijk of je betalende lidmaatschappen houdt of opzegt.
– Informeer je bank (aanpassing financiering bedrijfskapitaal).
– Voorzie provisie voor inkomstenbelastingen, BTW en sociale bijdragen
– Pas de voorschotten van de sociale bijdragen aan, die past bij je nieuwe situatie.
– Zoek gelijkgestemden op om succeservaringen uit te wisselen en kijk niet meer achterom.

Er is ook een checklist om je afvalstromen zo goedkoop mogelijk af te voeren. 

Via deze link kan je deze checklist ook ontvangen. 

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.