Twee zware crisissen op een relatief korte tijd eisen een hoge tol op veel Belgische bedrijven. Ruim 27 procent van de bedrijven zou dringend nood hebben aan extra kapitaal. Na de coronacrisis was dat ‘slechts’ 20 procent. Vooral de stijgende energie- en loonkosten wegen zwaar op veel bedrijven. Dat blijkt uit een analyse van GraydonCreditsafe.

Ik ben benieuwd hoe de federale regering hiermee gaat rekening houden in de begrotingsbesprekingen.

Veel vennootschappen hebben geen publicatieplicht. Deze zijn wellicht uit het gezichtsveld van de studie gevallen. Het zou dus best kunnen dat het probleem  nog veel groter is.

Anderzijds zijn er volgens een andere studie van Graydon (2021) 36.000 zombiebedrijven.
Zombiebedrijven zijn bedrijven die minstens vijf jaren oud zijn én de drie laatste opeenvolgende jaren een negatief eigen vermogen publiceren.
Zij nemen deel aan de economie, maken schulden bij de belastingen, sociale zekerheid en andere bedrijven, krijgen allerlei generieke subsidies in kader van covid of de energiecrisis, maar kunnen bij invordering nooit hun schulden betalen.

Deze zombiebedrijven bestaan al jaren. Tot op heden zijn er geen acties ondernomen.
De overheid maakt geen stappen om de vorderingen (belastinggeld) in te vorderen en de gedupeerde leveranciers maken geen invorderingskosten, die toch nooit opbrengen. Wie gedagvaard wordt voor de rechtbank, heeft dus gewoon ‘pech’.

Zaakvoerders van zombiebedrijven hebben nochtans veel mogelijkheden door hun bedrijven terug gezond te maken (door verhoging van eigen vermogen) of door de bedrijven definitief te laten landen (door vereffening) en te zorgen voor een beter inkomen in een andere activiteit.

Als leverancier van ongezonde bedrijven kijk je best uit naar je invorderingsmogelijkheden.
Reken eens uit wat het effect is van een niet haalbare vordering op je bedrijfsresultaat.

Als zaakvoerder van een ongezonde bedrijf, kijk je best uit met je boekhouder welke mogelijkheid je hebt om uit de problemen te geraken. Na iedere crisis komt er immers een nieuwe crisis. En verloren tijd komt nooit terig.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.