20% verhoging bij de 2e aanmaning maakt je duurste krediet goedkoper

De facturen voor het sanitair fonds worden gespreid verstuurd.

  • Schapen, geiten, herten: begin juni 2023
  • Pluimvee: eind juni 2023
  • Runderen: eind oktober 2023
  • Varkens: eind november 2023

Facturatie

U beschikt over 30 dagen na de datum van facturatie om uw betaling uit te voeren.

Bezwaar

Om een bezwaar in te dienen, dient uw bezwaarschrift minstens volgende informatie te bevatten:

  • Het factuurnummer
  • Het beslagnummer
  • Uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • Reden van het bezwaar

 Dit bezwaar (incl. alle noodzakelijke informatie) moet binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur, factuurdatum, bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden.

Invordering.

  • 1e aanmaning kost 50 euro extra.
  • 2e aanmaning kost 20% van het factuurbedrag (=/= nog openstaand bedrag) met een minimum van 50 euro.

Lees meer:

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.