De impact van omliggende natuur op ons leven wordt steeds duidelijker. 

In vorige bericht wees ik al op de mogelijkheid om invasieve exoten te melden bij de natuurbeheerders.
Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk kunnen reageren om de instandhoudingsdoelstellingen Natuur te halen.

Zelf ben ik nog maar net te weten gekomen dat je als particulier of bedrijf ook je schade kan melden bij het Agentschap Natuur en Bos.

Heb je schade door wild (everzwijnen, ganzen)  predatoren (wolf, vos, marter, …) of invasieve exoten (dieren of planten)? Zijn er weidevogelnesten beschadigd? Wordt je bestaand wild gepakt door de predatoren?
Of heb je een ongeval waar een dier bij betrokken is? 

 • Maak foto’s van de opgelopen schade.
 • Maak een begroting van de schade en gevolgschade en neem daar ook een foto van.
  In een aantal gevallen is een schadevergoeding mogelijk.
 • Je kan de melding door geven via Agentschap Natuur en Bos
  • de toegangsdrempel is iets hoger dan normaal: je moet én Itsme én een toegestuurde code ingeven.
  • in de loop van de procedure moet je foto’s opladen en de schade doorgeven.
 • Maak ook een kopie voor je boekhouding.
 • Zet een herinnering in je agenda, voor het geval je er niets meer van hoort.

Het is belangrijk dat de opgelopen schade in Vlaanderen zo goed mogelijk wordt geïnventariseerd.

Heb je recht op en schadevergoeding via wildschadefonds?

Fiscaal:
bij fiscale boekhouding: geen omzet door geen verkoop.
forfaitbedrijven: aangifte doen op de verzamelaanvraag

Volledig verlies:
controleur van de belastingen uitnodigen voor vaststelling.
Voor je de oogst vernietigt of ploegt

Via aangetekend schrijven
met de vermelding van juiste perceel én tijdstip dat je overgaat tot vernietiging van de beschadigde teelt. => dan kan je de oppervlakte volledig aftrekken bij de aangifte van de belastingen.

Gedeeltelijk verlies

 • Staven met een PV van de schattingscommissie (noodzakelijk)
 • 20% eigen risico
 • Vermenigvuldigen met teeltfactor
  • 1 voor hooi,
  • 5 voor graan, vlas, voederbieten, cichorei, peulvruchten, koolzaad
  • 2 voor suikerbieten, aardappelen voedermais

Special:
Als je schade minstens 25% bedraagt, kan je een vermindering aanvragen van de onroerende voorheffing (als je eigenaar bent, natuurlijk)

Lukt het je niet om dit zelf ingevuld te krijgen? 

Stuur de foto’s door naar

 • de jager van je WildBeheer Eenheid (kan ook beheersmaatregelen voorstellen)
 • je voorlichter of gemachtigde

Mogelijk kunnen ze je helpen bij deze melding.

Wild schade voorkomen door je jager in te schakelen. 

De jagersvereniging heeft een app in de Appstore.
Stel nu: op een perceel mais, waarvan Jan de jachtrechten bezit, wordt voor het eerst een everzwijn gespot door een wandelaar. Via Wilder kan de wandelaar een foto en een exacte gps-locatie doorseinen. Die informatie wordt (via de tussenweg van het HVV-Intranet) ogenblikkelijk overgemaakt aan de betrokken jachtrechthouder, in dit geval Jan.

Voor meer informatie kijk even op de website van Sint-Hubertus

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.