De pacht werd vroeger federaal geregeld met een pachtwet.
Vanaf vandaag,1 november 2023, regelt het pachtdecreet via Vlaamse pachtregels.

Een decreet heeft pas kracht van wet na publicatie in het Belgisch Staatblad.
Deze publicatie wordt verwacht rond 27 december, maar zal wellicht retroactief kracht van wet krijgen vanaf 1 november.
De juiste titel is dus eigenlijk: ‘Het pachtdecreet zal rond 27 december vanaf 1 november van kracht zijn’.

Zowel eigenaars als pachters nemen best de tijd om de veranderingen te leren kennen.
Er worden in alle regio’s verschillende vergaderingen belegd.

Veel boeren en tuinders moeten in oktober hun pacht betalen. 

Op 4 oktober 2023 werd de pachtwet vervangen door een pachtdecreet.

Let wel: de pachtprijs blijft gereglementeerd.

  • Zowel eigenaars als pachters kunnen kosteloos een mondelinge mededeling krijgen van het KI van de onroerende goederen die zij bezitten of waarvan zij pachters zijn, hetzij op het gemeentehuis hetzij bij het kadaster.
    Om hun hoedanigheid aan te tonen, moeten de belanghebbenden een bewijsstuk voorleggen zoals de identiteitskaart, geschreven pachtcontract, pachtkwitantie enzovoort.
  • Indien de pachter ontdekt dat hij teveel betaalde, kan hij dit over 5 jaar terugvorderen.
  • Indien de verpachter zijn pachtprijs wil aanpassen naar de maximum pacht prijs, dan is dit pas geldig na kennisgeving via aangetekend schrijven. Hier geldt dus geen terugwerkende kracht over 5 jaar.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.