Hoeveel kopers lezen aandachtig de algemene voorwaarden van bij hun aankoop?

Bij het vergelijken van offertes moet je goed opletten:

 • Veel offertes zijn verschillend van de concurrent opgemaakt.
 • Lees de offerte heel goed na voor ondertekening:
  • Sommige verkopers maken er een sport van om de offerte te veranderen ten opzichte van wat je besproken hebt.
  • Een offerte is altijd dringend te ondertekenen.
 • Op sommige offertes staat zelfs
   • Al onze offertes zijn vrijblijvend. Ze kunnen steeds gewijzigd worden bij het overmaken van bestellingen’.
   • Te onderhandelen en op papier vast te leggen:De offerte is 21  dagen (of langer) geldig’
  • Let op de levertijden en wat hierover op de algemene voorwaarden. Soms staat er gewoon:
   • “De levertijden worden uitsluitend bij wijze van inlichting gegeven. De koper heeft geen enkel verhaal indien zij overschreden worden, noch kunnen goederen geweigerd worden”. 
   • Te onderhandelen en op papier vast te leggen: ‘De levertermijn is X dagen/weken. Indien bij de bestelling, deze levertermijn niet kan gegarandeerd worden, zal de koper hierover op papier of via email ingelicht worden en  kan de koper binnen de X dagen afzien van de aankoop’.
  • Als er staat:
   • Aanmerkingen over de geleverde goederen en diensten dienen voor ingebruikname en binnen drie
    dagen na ontvangst schriftelijk ingediend te worden. Elke andere klacht dient binnen de 8 dagen na de
    rekeningsdatum schriftelijk ingediend te worden.”

    • dan hou je daar best rekening mee.
   • “Bij achterstallige betalingen van onze rekeningen behouden wij ons het recht voor betaling van al onze
    rekeningen te eisen en de levering uitsluitend tegen terugbetaling te doen geschieden of het contract te
    schorsen.”

    • Als je nog openstaande rekeningen hebt bij die leverancier, bestel je beter niet.
   • “Al onze rekeningen zijn altijd betaalbaar te (plaats zetel leverancier) op de vervaldag. Wanneer wij disponeren of andere betalingsbewijzen aanvaarden, betekent dit niet dat wij verzaken aan deze voorwaarden.”
   • “Op elke factuur welke niet op de vermelde vervaldag betaald wordt, zal een intrest van 2,5% per jaar
    verschuldigd zijn.”
   • “Bij niet-betaling binnen de twee maanden na de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd, met
    een minimum van 40,00 f. Al de protest- en gerechtskosten zijn bovendien ten laste van de schuldenaar.”
   • “Zolang onze goederen niet volledig betaald zijn behouden wij het eigendomsrecht.”
   • “Alle betwistingen betreffende onderhavig contract, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de
    Rechtbanken van xxx”

    • Als je niet zeker bent wanneer je kan betalen, koop je dus best niet !
   • “Alle onze materialen worden met de nodige uitleg en een Nederlandstalige handleiding geleverd. Zo
    is de klant op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen en het juiste gebruik van het product.”

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.