Problemen zijn er normaal om opgelost te geraken.

Als je gesprekspartner niet luistert en je afkaffert, met ‘Als het je niet aanstaat, dan moet je maar een klacht indienen’,
dan ontneemt hij je vertrouwen om via de klachtendienst tot een oplossing te komen.

Doe toch de moeite om contact op te nemen met de klachtendienst:

  • Beschrijf je probleem
  • Geef minstens een oplossing
  • en verzamel zoveel mogelijk bewijzen, stukken, foto’s of films om de situatie aan de klachtendienst uit gelegd te krijgen.
  • Hou een agenda bij van alle acties, die je deed, zodat je achteraf altijd de historiek kan herhalen.
  • Bewaar alle originele stukken zelf in een dossier en geef alleen kopies aan derden.

Indien je geen bevredigend antwoord krijgt, kan je beroep doen op de ombudsdienst van die sector. µ

Op de website van www.ombudsdienst.be vind je een overzicht van alle sector verantwoordelijken.

De ombudsdienst is onafhankelijk, neutraal, luisterbereid en geeft suggesties die je verder helpen.
In een aantal gevallen gaan ze zelf in gesprek met de andere partij en proberen ze hen te motiveren om aan een oplossing te werken.
In de meeste gevallen volgen ze de zaken goed op: bij een nieuwe contactname weten ze goed wat uw vraag was en hoe ver ze gevorderd zijn om u te ontzorgen.

Belangrijk:

  • De ombudsdienst maakt jaarverslagen waar problemen en mogelijke oplossingen worden beschreven zodat het bevoegd beleid hierop kan inpikken.
  • Het kan zeker uw zaak helpen, indien u gelijkaardige klachten van andere ondernemers kan verzamelen : u kan hen mogelijk motiveren om ook contact op te nemen met dezelfde ombudsdienst

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.