Alert voor burgers, bedrijven (KMO’s) en boeren.

Schade melden bij het Vlaams Rampenfonds is belangrijk opdat de ramp zou erkend worden.

Als u schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel, dan kunt u dat uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat is niet hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Gemeenten waaruit geen meldingen komen, kunnen door het Rampenfonds niet erkend worden.
Pas als er voldoende meldingen binnenkomen, kan de Vlaamse regering de wateroverlast effectief als ramp erkennen.
Hou er rekening mee dat veel buren, collega’s en andere getroffenen, mogelijk niet computervaardig genoeg zijn om de melding te doen: Samenwerking is dus noodzakelijk.

Het is pas in een volgende stap dat je een aanvraag tot vergoeding kan indienen.

Nodige documenten en bewijzen:

  • foto’s (eventueel gemaakt met de AgriLens app)
  • schade laten vaststellen door gemeentelijke schattingscommissie of privé-expert (ook nodig voor fiscale aangifte)

Klik hier voor meer info en het E-loket van het Rampenfonds.
https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.