De fiscus hanteert verschillende rekeningen om geld te innen.

 • voor uw privébelastingen als de vennootschapsbelasting:  BE42 6792 0000 0054,
 • voor de voorafbetalingen BE61 6792 0022 9117,
 • voor de roerende voorheffing BE79 6792 0022 1033 en
 • voor de bedrijfsvoorheffing BE85 6792 0036 3806.

Het boekhoudjaar sluit af op 31/12 : wat kan je nu al doen om minder zorgen te hebben?

 • Verzamel alle zakelijke gegevens in een map (fysiek of op je computer):
  • Alle bonnen
  • Alle aankoopfacturen
  • Alle verkoopfacturen
 • Zakelijke rekening.
  Hopelijk heb je een zakelijke rekening en een aparte privérekening. De privérekening is strikt privé: daar heeft de fiscus in principe geen zaken mee.
  Alle verrichtingen op je zakelijke rekening moet je kunnen verantwoorden met facturen
  Je boekhouder kan het bestand van je zakelijke rekening automatisch opladen in je boekhouding en afkruisen welke facturen passen bij de betaling.
  Mocht er een bedrag verkeerd ingetikt zijn, dan laat de boekhouder dit weten.
 • Verkoopfacturen op het einde van het jaar.
  Facturen opgemaakt in 2023 worden bij de omzet geboekt voor 2023 en daar draag je ook de BTW van af. De betaling gebeurt mogelijk pas in 2024 : daarom wordt de factuur opgelijst bij de nog te ontvangen opbrengsten.
  Stuur dus die factuur naar je boekhouder voor verwerking in boekjaar 2023.
 • Aankoopfacturen met factuurdatum voor 1 januari
  Deze worden geboekt in boekjaar 2023. Dit is onafhankelijk van de betaaldatum.
 • Afschrijvingen van investeringen gaan af van je bedrijfsresultaat.
  Voor oudere investeringen kan je die vinden in het rapport van vorig jaar.
  Nieuwe investeringen zet je op de afschrijvingstabel en geef je door aan de boekhouder. De aankopen van bedrijfsmiddelen die meer dan een jaar meegaan, zal de boekhouder zelf ook nog eens bekijken of ze niet afgeschreven moeten worden over verschillende jaren.
  Sommige bedrijfsmiddelen zijn onbruikbaar door schade, diefstal of al afgevoerd: laat dit ook zo verwerken in je boekhouding.
 • Voorraad
  Kijk eens naar de voorraad van vorig boekjaar en herwaardeer de voorraad.
  Indien de voorraad is in waarde is gestegen, wordt dit bij je bedrijfsresultaat opgeteld.
  Is je voorraad gedaald of verdwenen, dan vermindert dit je bedrijfsresultaat.
 • Privé uitgaven.
  Privéuitgaven hebben geen impact op je bedrijfsresultaat.

In een paar uur (op je tanden bijten) zijn de meeste jaarafsluitingen voorbereid.
Je hebt daarover geen zorgen meer en hebt tegelijk de BTW-aangifte 2023Q4 afgewerkt: je boekhouder kan verder.

Geen tips meer missen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Je privacy is 100% gegarandeerd.